HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài You Make Me A Better Man | Five tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

You Make Me A Better Man | Five

You Make Me A Better Man - 5ive

There's something bout your eyes
That makes me search my soul
They make me try to realise
I'm trying to be a better man

You got to know what's on my mind
I will give you all my time
Oh I feel for you baby, Yes I do
All I want is you

And when I search my soul I find
A better place
To be around
I'm trying to tell you what's on my mind
But will I make it through in time

And when I search my soul I find
You make me wanna be yeah
A better man

I've never felt so in love
The way I feel
When you touch
Although it doesn't sound that much
All I have to do is look in your eyes

You gotta know what's on my mind
I will give you all my time
I feel for you baby, yes I do
All I want is you

And when I search my soul I find
A better place
To be around
I'm trying to tell you what's on my mind
But will I make it through in time

And when I search my soul I find
A better place
To be around
I'm trying to tell you what's on my mind
You make me wanna be, yeah
A better man,
Alright

I wanna take you higher
I wanna reach for the sky
I wanna show you fire
I'll never tell you goodbye
[2x]
You're on my mind

And when I search my soul I find
A better place
To be around
I'm trying to tell you what's on my mind
But will I make it through in time

And when I search my soul I find
A better place
To be around
I'm trying to tell you what's on my mind
You make me wanna be, yeah
A better man.

Lời Việt

You Make Me A Better Man | Five

Em Làm Anh Tuyệt Hơn- 5ive

Có cái gì đập vào mắt bạn
Điều đó làm cho linh hồn tìm kiếm của tôi
Chúng tôi cố gắng thực hiện
Tôi đang cố gắng thành một người đàn ông tốt hơn

Bạn có biết những gì tôi nhớ
Tôi sẽ cho tất cả các bạn thời gian của tôi
Oh tôi cảm thấy cưng, tôi làm đc
Tôi muốn là tất cả các bạn

Và khi tôi tìm kiếm linh hồn tôi tìm thấy
Một nơi tốt hơn
Để được loanh quanh
Tôi đang cố gắng để cho bạn biết những gì tôi nhớ
Nhưng tôi sẽ làm cho nó thông qua trong thời gian

Và khi tôi tìm kiếm linh hồn, tôi tìm thấy
Bạn làm cho tôi muốn được "Yeah" *
Một người đàn ông tốt hơn

Tôi đã không bao giờ cảm thấy như vậy trong tình yêu
Con đường tôi cảm thấy
Khi bạn giữ liên lạc
Mặc dù nó không có nhiều âm thanh
Tất cả tôi phải làm là tìm trong mắt bạn

Bạn nên biết những gì tôi nhớ
Tôi sẽ cung cấp cho tất cả các bạn của tôi thời gian
Tôi cảm thấy các bạn trẻ, ok
Mọi thứ tôi muốn làm bạn

Và khi tôi tìm kiếm linh hồn tôi tìm thấy
Một nơi tốt hơn
Để được loanh quanh
Tôi đang cố gắng để cho bạn biết những gì tôi nhớ
Nhưng tôi sẽ làm cho nó thông qua trong thời gian

Và khi tôi tìm kiếm linh hồn tôi tìm thấy
Một nơi tốt hơn
Để được loanh quanh
Tôi đang cố gắng để cho bạn biết những gì tôi nhớ
Bạn làm cho tôi muốn được, "Yeah"*
Một người đàn ông tốt hơn,
Được thôi

Tôi muốn đưa bạn đến vị trí cao hơn
Tôi muốn tiếp cận với bầu trời
Tôi muốn cho bạn thấy lửa
Tôi sẽ không bao giờ xa bạn
[2x]
Bạn trong tâm trí tôi

Và khi tôi tìm kiếm linh hồn tôi tìm thấy
Một nơi tốt hơn
Để được loanh quanh
Tôi đang cố gắng để cho bạn biết những gì tôi nhớ
Nhưng tôi sẽ làm cho nó thông qua trong thời gian

Và khi tôi tìm kiếm linh hồn tôi tìm thấy
Một nơi tốt hơn
Để được loanh quanh
Tôi đang cố gắng để cho bạn biết những gì tôi nhớ
Bạn làm cho tôi muốn được, "Yeah "*
Một người đàn ông tốt hơn.


* : Yeah trong hoàn cảnh này là \"Tuyệt\" hoặc \"Tốt\". Tùy các bạn hiểu nha.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.