HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Come In With The Rain | Taylor Swift tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Come In With The Rain | Taylor Swift

I could go back to every laugh,
But I don't wanna' go there anymore,
And I know all the steps up to your door,
But I don't wanna' go there anymore.

Talk to the wind, talk to the sky,
Talk to the man with the reasons why,
And let me know what you find.

I’ll leave my window open,
‘Cause I’m too tired at night to call your name.
Just know I’m right here hopin’,
That you’ll come in with the rain.

I could stand up and sing you a song,
But I don’t wanna’ have to go that far.
And I, I’ve got you down,
I know you by heart,
And you don’t even know where I start.

Talk to yourself, talk to the tears,
Talk to the man who put you here,
And don’t wait for the sky to clear.

I’ll leave my window open,
‘Cus I’m too tired at night to call your name.
Oh, just know I’m right here hopin’,
That you’ll come in with the rain.

I’ve watched you so long,
Screamed your name,
I don’t know what else I can say.

But I’ll leave my window open,
‘Cus I’m too tired at night for all these games.
Just know I’m right here hopin’,
That you’ll come in with the rain.

I could go back to every laugh,
But I don’t wanna’ go there anymore…

Lời Việt

Come In With The Rain | Taylor Swift

Tôi có thể quay lại để nhận sự đùa cợt,
Nhưng tôi không muốn đi đến đó nữa,
Và tôi biết mọi bước đến cửa của bạn,
Nhưng tôi không muốn đi đến đó nữa.

Nói chuyện với gió, nói chuyện với bầu trời,
Nói chuyện với người đàn ông với những lý do tại sao,
Và cho tôi biết những gì bạn tìm thấy.

Tôi sẽ rời khỏi cửa sổ của tôi mở,
Vì tôi quá mệt mỏi vào ban đêm để gọi tên của bạn.
Chỉ cần tôi ở đây để cầu nguyện,
Rằng bạn sẽ đến với cơn mưa.

Tôi có thể đứng dậy và hát cho bạn một bài hát,
Nhưng tôi không muốn đi xa.
Và tôi, tôi cho bạn xuống,
Tôi hiểu con tim của bạn,
Và bạn thậm chí không biết nơi tôi bắt đầu.

Nói chuyện với mình, với những giọt nước mắt,
Hãy nói chuyện với người đã đặt bạn ở đây,
Và không chờ cho bầu trời rạng đông.

Tôi sẽ rời khỏi cửa sổ của tôi mở,
Vì tôi quá mệt mỏi vào ban đêm để gọi tên của bạn.
Ôi, chỉ cần tôi ở đây để cầu nguyện,
Rằng bạn sẽ đến với cơn mưa.

Tôi đã theo dõi bạn rất lâu,
Gào thét tên của bạn,
Tôi không biết tôi có thể nói gì khác.

Tôi sẽ rời khỏi cửa sổ của tôi mở,
Vì tôi quá mệt mỏi vào ban đêm để gọi tên của bạn.
Chỉ cần tôi ở đây để cầu nguyện,
Rằng bạn sẽ đến với cơn mưa.

Tôi có thể quay lại để mọi cười,
Nhưng tôi không muốn đến đó nữa ...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.