HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài On The Radio | Groove Coverage tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

On The Radio | Groove Coverage

On The Radio

Hello Mr. DJ
Would you play my song
Please, please, play it
All night long.
Hello Mr. DJ
On the radio
Calling every station
On the air
Sending out the message
Everywhere
Tell it everybody
On the radio

Oh, oh, oh
Everybody, everywhere
Please call the DJ on the air
From Moon to Mars
And everywhere
Please call the DJ
On the air

Hello Mr. DJ
I'm losing sleep
Please, please, play it
My knees are gettin' weak
Hello Mr. DJ
On the radio
If you're not gonna play it
I go insane
If yuo're not say it
I lose my brain
So tell it everybody
On the radio

Oh, oh, oh
Everybody, everywhere
Please call the DJ on the air
From Moon to Mars
And everywhere
Please call the DJ
On the air

Oh, oh, oh
Everybody, everywhere
Please call the DJ on the air
From Moon to Mars
And everywhere
Please call the DJ
On the air

(DJ on the)

Oh, oh, oh
Everybody, everywhere
Please call the DJ on the air
From Moon to Mars
And everywhere
Please call the DJ
On the air

...

Lời Việt

On The Radio | Groove Coverage

Chào ngài DJ
Ngài có thể chơi bài hát của tôi được không vậy?
Làm ơn, làm ơn đi mà, hãy chơi nó (bài hát) đi nào
Suốt đêm dài đằng đẳng
Chào ngài DJ
Trên radio
Hãy gọi mỗi sân ga
Trong tiếng gió
Gửi đi một tin nhắn
Khắp mọi nơi
Hãy nói với mọi người
Trên radio

Oh, oh, oh
Mọi người, mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió
Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả
Và khắp mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ
Trong tiếng gió

Chào ngài DJ
Tôi đang mất ngủ đây
Làm ơn, làm ơn đi mà, hãy chơi nó (bài hát) đi nào
Hai đầu gối tôi đang nhức mỏi nè
Chào ngài DJ
Trên radio
Nếu như ngài không muốn chơi nó
Thì tôi điên lên mất
Nếu như ngài không nói điều đó
Tôi mất kiểm soát mất thôi
Thế thì hãy nói với mọi người
Trên radio

Oh, oh, oh
Mọi người, mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió
Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả
Và khắp mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ
Trong tiếng gió

Oh, oh, oh
Mọi người, mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió
Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả
Và khắp mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ
Trong tiếng gió

Ngài DJ trên radio

Oh, oh, oh
Mọi người, mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió
Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả
Và khắp mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ
Trong tiếng gió

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.