HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Needle And The Damage Done | Neil Young tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Needle And The Damage Done | Neil Young

I caught you knockin' at my cellar door
I love you, baby, can I have some more
Ooh, ooh, the damage done.

I hit the city and I lost my band
I watched the needle take another man
Gone, gone, the damage done.

I sing the song because I love the man
I know that some of you don't understand
Milk-blood to keep from running out.

I've seen the needle and the damage done
A little part of it in everyone
But every junkie's like a settin' sun.

Lời Việt

The Needle And The Damage Done | Neil Young

Tôi bắt gặp bạn gõ cửa căn hầm của tôi
"Tôi yêu bạn, bạn à, tôi có thể có thêm một ít nữa không?"
Ôi, ôi, sự tổn hại đã xảy ra rồi

Tôi đến thành phố và tôi mất ban nhạc của mình
Tôi nhìn cây kim lấy đi một con người nữa
Xong rồi, hết rồi, sự tổn hại đã diễn ra rồi

Tôi hát bài hát này vì tôi yêu người đó
Tôi biết rằng một số trong các bạn không hiểu
Sữa-máu để khỏi phải hết thuốc (1)

Tôi đã thấy cây kim và sự tổn hại diễn ra
Một phần nhỏ của cái thứ đó trong mỗi con người
Nhưng mỗi con nghiện cũng giống như một mặt trời đang lặn

---
(1): Milk-blood = "Sữa-máu" là máu đã chứa nhiều chất nghiện của người nghiện, được rút ra để dành, khi hết thuốc thì tiêm ngược trở lại, kéo dài cơn nghiện. Có thể lấy của máu nhiễm thuốc của người khác để tiêm vào mình! Cái này giống như thuốc dự trữ phòng hờ!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.