HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài If A Song Could Get Me You | Marit Larsen tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

If A Song Could Get Me You | Marit Larsen

I could try you with a waltz
I could try rock'n'roll
I could try with the blues
If a song would dig you

I could sing it high or low
When I let you go, you know
I thought it was for the best
Now it is so obvious

So here it is, here it goes
I could try it rock'n'roll
A change-your-life-forever-tune
If a song could get me you
I could make it high or low
Sing it on the radio
If that is what I need to do
If a song could get me you

I could run for miles and miles
I'd take off and I'd start flying
I could cross land and sea
If you'd just believe me

I should not have hurt you so
This old house is not a home
Without you here there's no use
I've got no time left to lose

So here it is, here it goes
I could try it rock'n'roll
Change-your-life-forever-tune
If a song could get me you
I could make it high or low
Sing it on the radio
If that is what I need to do
If a song could get me you

If a song could get me through
I'd sing my way right back to you
Tell me how to make it right
Tell me now, I'll start tonight
I know I could make it last

I swear to you that if I knew
What I was getting myself into
I wouldn't answer to my fears
I'd never leave you standing there

Just look at me

If you'd only see me
I would prove my love for you
I could swallow half the moon
Just tell me where, tell me when
I will have you back again

So here it is, here it goes
I could try it rock'n'roll
A change-your-life-forever-tune
If a song could get me you
I could make it high or low
Sing it on the radio
If that is what I need to do
If a song could get me you

So here it is, here it goes
I could try it rock'n'roll
A change-your-life-forever-tune
If a song could get me you
I could make it high or low
Sing it on the radio
If that is what I need to do
If a song could get me you

Lời Việt

If A Song Could Get Me You | Marit Larsen

Em có thể thử cùng anh nhảy một điệu vanxơ
Em có thể thử chơi nhạc rock'n'roll
Em có thể thử nhảy điệu blues
Nếu một bài ca có thể hiểu thấu con người anh

Em có thể hát bài hát ấy bằng giọng cao hay thấp
Khi em để anh ra đi, anh có biết
Em đã nghĩ mình hát bài ca ấy là điều tốt nhất
Giờ thì điều đó là hiển nhiên rồi

Vậy thì nơi đây, chính là nơi này
Em có thể thử chơi rock'n'roll
Một sự thay đổi cuộc đời anh – một giai điệu bất tử
Nếu một bài ca có thể mang anh đến bên em
Em có thể hát bài ca ấy bằng giọng cao hay thấp
Hát nó trên radio
Nếu đó là điều em cần phải làm
Nếu một bài ca có thể mang anh đến bên em

Em có thể chạy cả hàng ngàn dặm
Em lấy đà và bắt đầu bay lên thật cao
Em có thể băng qua đất đai và biển cả
Nếu chỉ cần anh tin vào em

Em không nên làm anh tổn thương như thế
Ngôi nhà cũ nát này không phải là một ngôi nhà
Thiếu vắng anh nó trở nên vô dụng mất rồi
Em chẳng còn thời gian để đánh mất nữa

Vậy thì nơi đây, chính là nơi này
Em có thể thử chơi rock'n'roll
Một sự thay đổi cuộc đời anh – một giai điệu bất tử
Nếu một bài ca có thể mang anh đến bên em
Em có thể hát bài ca ấy bằng giọng cao hay thấp
Hát nó trên radio
Nếu đó là điều em cần phải làm
Nếu một bài ca có thể mang anh đến bên em

Nếu một bài ca có thể giúp em vượt qua
Em sẽ hát vang ngay trên con đường quay về bên cạnh anh
Hãy nói em nghe bằng cách nào để làm cho nó trở nên đúng đắn
Hãy nói em nghe ngay bây giờ, em sẽ bắt đầu vào tối nay
Em biết mình có thể làm được việc này đến phút cuối mà

Em thề với anh rằng nếu em hiểu được
Điều gì đang diễn ra trong lòng em
Em sẽ không đưa ra câu trả lời cho những nỗi sợ hãi
Em sẽ không bao giờ để anh đứng đó

Hãy nhìn em đây

Nếu anh chỉ trông thấy có mình em
Em sẽ chứng mình tình yêu này dành cho anh
Em có thể nuốt chửng nửa vầng trăng kia
Chỉ cần anh nói em nghe thời gian và địa điểm
Em sẽ lại có anh trong vòng tay một lần nữa

“Vậy thì nơi đây, chính là nơi này
Em có thể thử chơi rock'n'roll
Một sự thay đổi cuộc đời anh – một giai điệu bất tử
Nếu một bài ca có thể mang anh đến bên em
Em có thể hát bài ca ấy bằng giọng cao hay thấp
Hát nó trên radio
Nếu đó là điều em cần phải làm
Nếu một bài ca có thể mang anh đến bên em” [x2] 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.