HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài How Can You Mend A Broken Heart | Bee Gees tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

How Can You Mend A Broken Heart | Bee Gees

I can think of younger days when living for my life.
Was everthing a man could want to do.
I could never see tomorrow, but i was never told about the sorrow.

Ahh, how can you mend a broken heart?
How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining?
What makes the world go round.

Ahh ahh ahh
How can you mend his broken man?
How can a loser ever win?
Please help me mend my broken heart and let me live again

I can still fell the breeze that rustle throught the trees
And misty memories do days gone by.
We could never see tomorrow
No one said a word about the sorrow.

Lời Việt

How Can You Mend A Broken Heart | Bee Gees

Tôi có thể nghĩ về những ngày còn trẻ khi tôi sống cuộc sống của tôi.
Khi mà mọi thứ một người đàn ông có thể làm.
Tôi có thể nghĩ về ngày mai, nhưng tôi không bao giờ nghĩ về sự buồn phiền.

Sao em có thể vá được trái tim đã tan vỡ của anh?
Sao em ngăn dược mưa không rơi xuống?
Sao em có thể ngăn mặt trời không chiếu sáng?
Điều mà đã làm trái đất quay quanh.

Sao em có thể vá được người đàn ông tan vỡ này?
Sao người thua có thể đã từng chiến thắng?
Hãy giúp tôi vá trái tim tan vỡ của tôi
Và để tôi sống trở lại!

Tôi có thể cảm thấy cơn gió nhẹ làm xào xạc những cành cây.
Và những kí ức mờ mịt đã đi theo năm tháng.
Chúng ta có thể nhìn thấy ngày mai.
Nhưng không ai được nói một từ nào về nỗi buồn.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.