Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
Where Is The Love | Simple Plan | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Where Is The Love | Simple Plan tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Where Is The Love | Simple Plan

Where Is The Love
.
What's wrong with the world mama,
People livin' like ain't got no mamas.
I think the whole world's addicted to the drama,
Only attracted to the things that breathe the trauma.
Overseas yeah we tryin' to stop terrorism,
But we still got terrorists here livin'
In the USA, the big CIA, the bloods and the crips and the KKK.

People killin' people dyin'
Children hurt, do you hear them cryin'?
If you practice what you preach?
Will you turn the other cheek?
Father, Father, Father help us.
Send some guidance from above.
People got me got me questioning,
Where is the love? (the love, the love)
Where is the love, the love, the love?

Whatever happened to the values of humanity?
Whatever happened to the fairness in equality?
Instead of spreadin' love we're spreadin' animosity.
The lack of understanding leading us away from unity.
That's the reason why sometimes I'm feelin' under,
That's the reason why sometimes I'm feelin' down,
It's no wonder why sometimes I'm feelin' under.
I gotta keep my faith alive 'till love is found.

People killin' people dyin'
Children hurt, do you hear them cryin'?
If you practice what you preach?
Will you turn the other cheek?
Father, Father, Father help us.
Send some guidance from above.
People got me got me questioning,
Where is the love? (the love, the love)
Where is the love, the love, the love?
(The love) The love. (The love)
Where is the love, the love, the love, the love,
The love, the love, the love.


Lời Việt

Where Is The Love | Simple Plan

Mẹ ơi có chuyện gì với thế giới này vậy,
Mọi người đang sống không có những người mẹ vậy.
Tôi nghĩ cả thế giới này đang mê man trọng những vở tuồng.
Chỉ có những sự lôi cuốn đó mới làm bay đi những vết thương.
Các nước, vâng chúng ta đang cố ngăn chặn khủng bố,
Nhưng nơi đây chúng ta vẫn có khủng bố hoành hành.
Ở nước Mỹ, CIA to lớn, chém giết và đói và phân biệt chủng tộc.

Mọi người tự đang sát hại, mọi người đang chết.
Trẻ em phải đau đớn, bạn có nghe thấy chúng khóc không?
Nếu bạn định thực hành những diễn thuyết của bạn
Bạn sẽ giám táo tợn hơn người khác không?
Cha ơi,cha ơi,cha ơi cứu chúng con.
Mọi người cho con một câu hỏi.
Tình yêu ở nơi nào (tình yêu, tình thương)
Tình yêu nơi đâu, nời nào có tình thương?

Bất kể chuyện gì sảy ra với giá trị của loài người.
Bất kể chuyện gì sảy ra với sự công bằng trong quyền bình đẳng.
Thay vì trao nhau tình yêu thương chúng ta đang cho nhau sự oán hận.
Sự thiếu hiểu biết đang dẫn chúng ta ra khỏi sự đoàn kết.
Đó chính là lý do tại sao đôi khi tôi cảm thấy bị ảnh hưởng
Và cũng là lý do tôi cảm thấy buồn.
Tôi phải giữ vững niềm tin của mình cho đến khi tìm thấy tình yêu thương.

Mọi người tự đang sát hại, mọi người đang chết.
Trẻ em phải đau đớn, bạn có nghe thấy chúng khóc không?
Nếu bạn định thực hành những diễn thuyết của bạn
Bạn sẽ giám táo tợn hơn người khác không?
Cha ơi,cha ơi,cha ơi cứu chúng con.
Mọi người cho con một câu hỏi.
Tình yêu ở nơi nào (tình yêu, tình thương)
Tình yêu nơi đâu, nời nào có tình thương?

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.