HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Falling Away | Marion Raven tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Falling Away | Marion Raven

Falling Away
.
He comes to me
He comes to me and I'm already gone
He doesn't see
He doesn't see that we're hanging on

Blocking out the pieces of today
Trying to get back to yesterday

We're falling away
And there's nothing left but rain
No there's nothing left here
All I hear is silence as I say
We're falling away
We're falling away

Falling away

I go to him
I go to him and he's not really there
We can't begin
We can't begin to go anywhere

All is done, there's nothing left to say
Memories of his smile fade to gray

We're falling away
And there's nothing left but rain
No there's nothing left here
All I hear is silence as I say
We're falling away

And how can we care
When it is so clear
That we're not ending up where we're supposed to be
Let's just forget now
Let's forget somehow
Let's not regret all the things that we used to be

My eyes still blur
My eyes still blur from refusing to see
I'm just not sure
I'm just not sure that we're meant to be

We're falling away
And there's nothing left but rain
No there's nothing left here
All I hear is silence as I say
We're falling away
We're falling away

All I hear is silence as I say
We're falling away
Falling away
Falling away
Falling away
Falling away

Lời Việt

Falling Away | Marion Raven

Chia xa

Anh đến với tôi
Anh đến với tôi, và tôi đi rồi
Anh không thấy
Anh không thấy rằng chúng ta đang níu kéo

Ngày hôm nay, đã tan thành muôn mảnh
Cố gắng, trở lại ngày qua

Chúng ta đang chia xa
Chẳng còn gì nữa, ngoài giọt mưa kia
Không còn gì ở đây nữa
Tất cả những gì tôi nghe...chỉ còn là yên lặng
Chúng ta chia xa
Chúng ta chia xa

Chia xa...

Tôi đến với anh
Tôi đến với anh và anh không ở đó
Chúng ta chẳng thể
Chúng ta chẳng thể cùng đi đến bất cứ nơi nào

Tất cả đã kết thúc, không còn gì để nói
Ký ức về nụ cười ai giờ đã ngả màu xám xịt

Chúng ta đang chia xa
Chẳng còn gì nữa, ngoài giọt mưa kia
Không còn gì ở đây nữa
Tất cả những gì tôi nghe...chỉ còn là yên lặng
Chúng ta chia xa
Chúng ta chia xa

Làm sao chúng ta có thể quan tâm nữa
Khi mọi việc quá rõ ràng
Rằng chúng ta không kết thúc ở nơi chúng ta nên thế
Hãy quên đi, ngay bây giờ
Hãy quên đi, dù thế nào đi nữa
Đừng nuối tiếc, những gì đã qua

Đôi mắt tôi mờ mịt
Đôi mắt tôi mờ mịt, chẳng chịu nhìn
Tôi không chắc
Tôi không chắc, liệu chúng ta còn quan trọng với nhau

Chúng ta đang chia xa
Chẳng còn gì nữa, ngoài giọt mưa kia
Không còn gì ở đây nữa
Tất cả những gì tôi nghe...chỉ còn là yên lặng
Chúng ta chia xa
Chúng ta chia xa

Tất cả những gì tôi nghe...chỉ còn là yên lặng
Chúng ta chia xa
Chia xa
Chia xa
...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.