HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Farewell | Kamelot tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Farewell | Kamelot

Winter's close...and the mountain high
I'll start my journey now
On this planet we call Earth we belong
I want to know
Why did God make me feel
There is more to be answered
Maybe God cannot remedy
Our souls if he tried
I seek peace of mind at least
And to know I did my best
I will pray for those I have loved

I must take your farewell
Carried by destiny
Bound to obey

I must take your farewell
Trails of discovery
Lead me an ocean away

No one holds the only truth in his hand
So who am I
To defy even God
In quest for a reason
There's no time to waste I'm afraid

I must take your farewell
Carried by destiny
Bound to obey

I must take your farewell
Trails of discovery
Lead me an ocean away
So far away

When the tide is high
I won't dwell or wait no longer

Lời Việt

Farewell | Kamelot

Mùa đông đã đến gần…
Và những ngọn núi vút cao.
Giờ ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình,
Trên hành tinh
được chúng ta gọi là trái đất,
Nơi chúng ta thuộc về.
Ta muốn biết
Tại sao Chúa lại khiến cho ta cảm xúc
Thật có quá nhiều câu hỏi để trả lời.
Có thể Chúa không thể nào
Cứu rỗi linh hồn chúng ta dù đã gắng sức.
Cuối cùng ta cũng tìm thấy được
tự do cho tâm hồn mình.
Để biết được ta đã sống hết mình
Ta sẽ nguyện cầu
cho những gì ta đã từng yêu quý.

Ta phải vĩnh biệt thôi
Ta đã được định bởi số phận
Phải tuân theo những gì mách bảo.

Ta phải vĩnh biệt thôi
Những dấu chân khám phá
Dẫn ta đến đại dương xa thẳm

Chẳng có ai
giữ trong tay chỉ niềm tin
Vậy ta là ai đây?
Thách thức thần linh
Để tìm ra một lý do hợp lý
Ta e rằng chẳng còn nhiều thời gian nữa

Khi ngọn thủy triều lên cao
Ta sẽ không còn đứng đợi ở đó.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.