HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài We Are One | Kevin & The Sacred Fire tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

We Are One | Kevin & The Sacred Fire

We are one

As I look into my brother’s eyes
Holiness is what I recognize
I see the truth in everyone
Let us stand and live as one
United everywhere
With love replacing fear

We are one, we are one
It’s the truth of who we are
Everywhere let the flag of love unfurl
In our hearts lies the truth
Of the unity of life
We are one and the truth of life is love

As I look into my sister’s eyes
Immortality is what I find
From the eternal we have come
Let us live in peace as one
Coming together everywhere
It’s time for love to vanquish fear

We are one, we are one
It’s the truth of who we are
Everywhere let the flag of love unfurl
In our hearts lies the truth
Of the unity in life
We are one and the truth of life is love

Lời Việt

We Are One | Kevin & The Sacred Fire

Chúng tôi là một

Khi tôi đã nhìn vào ánh mắt của người anh em của tôi
Thiêng liêng là những gì tôi nhận ra
Tôi nhìn thấy chân lý trong tất cả mọi người
Hãy để chúng ta đứng và cùng sống
Đoàn kết khắp mọi nơi
Với tình yêu thay thế nỗi lo sợ

Chúng ta là một, chúng ta là một
Đó là chân lý của chúng ta
Ở khắp mọi nơi hãy phất lên ngọn cờ của tình yêu
Trong trái tim của chúng ta luôn tồn tại chân lý
Của cuộc sống kết đoàn
Chúng ta là một và chân lý của cuộc đời là tình yêu

Khi tôi đã nhìn vào mắt của chị em của tôi
Bất diệt là những gì tôi tìm thấy
Chúng ta đã đến từ vĩnh hằng
Hãy để chúng ta cùng sống trong hòa bình
Đến với nhau từ khắp mọi nơi
Đó là thời gian dành cho tình yêu để chiến thắng nỗi sợ

Chúng ta là một, chúng ta là một
Đó là chân lý của chúng ta
Ở khắp mọi nơi hãy phất lên ngọn cờ của tình yêu
Trong trái tim của chúng ta luôn tồn tại chân lý
Của cuộc sống kết đoàn
Chúng ta là một và chân lý của cuộc đời là tình yêu

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.