HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Wait For Tomorrow | Bless The Fall tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Wait For Tomorrow | Bless The Fall

They said that I can't change without you. x3

Those nights I can't sleep.
I'm stuck here.
Lost in your dreams.
I'm stuck in here.


Like why can't I get much better?
Like why can't I get much better?

So fight me and take it away.
And never, never lie to me.
So fight me and take it away.
And never, never lie to me.

The only reason my I close.
So they open with you by my side.

Like why can't I get much better?
Like why can't I get much better?

So fight me and take it away.
And never, never lie to me.
So fight me and take it away.
And never, never lie to me.

I wait for tomorrow

So open your eyes my darling.
Today's a new day as I'm wakin' up.

Like why can't I get much better x2
Like why can't I x2
Get much better

Lời Việt

Wait For Tomorrow | Bless The Fall

Họ nói rằng anh không thể thay đổi nếu thiếu em

Những đêm anh không thể ngủ
Anh mắc kẹt ở đây
em quên trong giấc mơ
Anh vẫn kẹt trong đó.

Giống như Tại sao Tôi không thể tốt hơn
Giống như Tại sao Tôi không thể tốt hơn

Vì vậy tôi đấu tranh và mang nó đi.
và không bao giờ, không bao giờ nằm cùng tôi
Vì vậy tôi đấu tranh và mang nó đi.
và không bao giờ, không bao giờ nằm cùng tôi

Lý do duy nhất tôi kết thúc
Họ cũng mở với bạn bên cạnh tôi.


Vì vậy tôi đấu tranh và mang nó đi.
và không bao giờ, không bao giờ nằm cùng tôi
Vì vậy tôi đấu tranh và mang nó đi.
và không bao giờ, không bao giờ nằm cùng tôi

Tôi đợi ngày mai

Em yêu hãy mở đôi mắt của mình.
Ngày hôm nay là một ngày mới như khi tôi thức dậy.


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.