HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Feel So Close | Calvin Harris tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Feel So Close | Calvin Harris

I feel so close to you right now
It's a force field
I wear my heart upon my sleeve, like a big deal
Your love pours down on me, surround me like a waterfall
And there's no stopping us right now
I feel so close to you right now

[Dance beat plays]

I feel so close to you right now
It's a force field
I wear my heart upon my sleeve, like a big deal
Your love pours down on me, surround me like a waterfall
And there's no stopping us right now
I feel so close to you right now

[Dance beat plays]

And there's no stopping us right now
And there's no stopping us right now
And there's no stopping us right now

I feel so close to you right now…

Lời Việt

Feel So Close | Calvin Harris

Anh cảm thấy thật gần bên em ngay lúc này
Đó là trường lực thế
Anh ruột để ngoài da, như một vấn đề to tát
Tình yêu em trút mưa lên anh, vây lấy anh như thác đổ
Và không có gì ngăn được đôi ta ngay lúc này
Anh cảm thấy thật gần bên em ngay lúc này

[Tiếng nhạc dance]

Anh cảm thấy thật gần bên em ngay lúc này
Đó là trường lực thế
Anh ruột để ngoài da, như một vấn đề to tát
Tình yêu em trút mưa lên anh, vây lấy anh như thác đổ
Và không có gì ngăn được đôi ta ngay lúc này
Anh cảm thấy thật gần bên em ngay lúc này

[Tiếng nhạc dance]

Và không có gì ngăn được đôi ta ngay lúc này
Và không có gì ngăn được đôi ta ngay lúc này
Và không có gì ngăn được đôi ta ngay lúc này

Anh cảm thấy thật gần bên em ngay lúc này…

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.