HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài No Smoke (ft. Antonella) | Queen tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

No Smoke (ft. Antonella) | Queen

You said you love me
Is that a matter of fact, fact, fact, fact...

I guess I felt for him
Almost believed in it
I let my heart rule my head
You really got to me
Your sensuality
But pleasure ain't my only need

You thought you'd pull the wool over the little lamb's eye
('do you think I´d be that blind)
I was spellbound hypnotized but don't you patronize.

Refrain:
You said you love me
Oh I was so blind
You had my world spinning round and round
You said you need me
Is that a matter of fact
Oh everybody's talking behind my back
You said I was your heart and soul-desire
There ain't no smoke
Without fire

An educated guess
Tells me you're faithless
Lie through your theet but your eyes confess
You got no dignity
You're ain't no good for me
So save your tears
And get off your knees

You thought you´d pull the wool over the little lambs eye
(´do you think I´d be that blind)
I was spelled by hypnotize
Why don't you patronize

Refrain:
You said you love me
Oh I was so blind
You had my world spinning round and round
You said you need me
Is that a matter of fact
Oh everybody's talking behind my back
Oh You said I was your heart and soul-desire
There ain't no smoke
Without fire

Oh you said you love me,
Yeah yeah, i was so blind, there ain´t no smoke without fire.

You thought you'd pull the wool over the little lambs eye
I was spellbound hypnotized, oh oh

Refrain :
You said you love me
Oh I was so blind
You had my world spinning round and round
You said you need me
Is that a matter of fact
Oh everybody's talking behind my back
You said I was your heart and soul-desire
There ain't no smoke
Without fire

You said you love me
Oh I was so blind
You had my world spinning round and round
You said you need me
Is that a matter of fact
Oh everybody's talking behind my back
You said I was your heart and soul-desire
There ain't no smoke
Without fire

Lời Việt

No Smoke (ft. Antonella) | Queen

Anh nói rằng bạn yêu em
Đó là một vấn đề của sự thật, sự thật, sự thật, sự thật...

Em đoán em cảm thấy anh
Hầu như belived trong nó
Em để trái tim điều khiển suy nghĩ
Anh thực sự đã có được em
Sự hưởng thụ của anh (Chuyện đó)
Nhưng niềm vui của em không chỉ cần

Em đã nghĩ anh muốn kéo sợi len khắp đôi mắt nhỏ cừu non này
('Anh có nghĩ em muốn bị mù)
Em đã bị mê hoặc nhưng không để ý anh lắm

Refrain:
Anh nói rằng anh yêu em
Oh Em đã rất mù lòa
Anh đã là thế giới quay tròn của em
Anh nói rằng anh cần em
Đó là một vấn đề của sư thật
Oh mọi người nói chuyện đằng sau lưng em
Anh nói em là trái tim và tâm hồn anh
Hiện không phải là không có hút thuốc lá
Không có khói
Cũng thiếu lửa

Một chương trình giáo dục dự đoán
Nói với em anh là tên xảo trá
Lời nói dối qua hành động nhưng mắt anh lại thú nhận
Anh không có phẩm giá
Anh không phải là tốt cho em
Vì vậy, hãy giữ nước mắt của anh
Và thoát khỏi đầu gối của anh

Em đã nghĩ anh muốn kéo sợi len khắp đôi mắt nhỏ cừu non này
('Anh có nghĩ em muốn bị mù)
Em đã bị mê hoặc
Tại sao anh không chiếu cố tới em?

Refrain:
Anh nói rằng anh yêu em
Oh Em đã rất mù lòa
Anh đã là thế giới quay tròn của em
Anh nói rằng anh cần em
Đó là một vấn đề của sư thật
Oh mọi người nói chuyện đằng sau lưng em
Anh nói em là trái tim và tâm hồn anh
Hiện không phải là không có hút thuốc lá
Không có khói
Cũng thiếu lửa

Oh anh nói rằng anh yêu em,
Em đã mù lòa, đó không là không khói mà không cần lửa.

Em đã nghĩ anh muốn kéo sợi len khắp đôi mắt nhỏ cừu non này
Em đã bị mê hoặc , oh oh

Refrain:
Anh nói rằng anh yêu em
Oh Em đã rất mù lòa
Anh đã là thế giới quay tròn của em
Anh nói rằng anh cần em
Đó là một vấn đề của sư thật
Oh mọi người nói chuyện đằng sau lưng em
Anh nói em là trái tim và tâm hồn anh
Hiện không phải là không có hút thuốc lá
Không có khói
Cũng thiếu lửa

Anh nói rằng anh yêu em
Oh Em đã rất mù lòa
Anh đã là thế giới quay tròn của em
Anh nói rằng anh cần em
Đó là một vấn đề của sư thật
Oh mọi người nói chuyện đằng sau lưng em
Anh nói em là trái tim và tâm hồn anh
Hiện không phải là không có hút thuốc lá
Không có khói
Cũng thiếu lửa

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Love Parade (ft. Park Yun Hwa) | 4MinuteXóa
Bolt | Ben LeeXóa
Ladies' Choice (OST Hairspray) | Zac EfronXóa
At The End Of A Song | The CarpentersXóa
Sabotage | Kristinia DeBargeXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.