HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Hate Everything About You | Three Days Grace tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Hate Everything About You | Three Days Grace

I Hate Everything About You

Every time we lie awake
After every hit we take
Every feeling that I get
But I haven't missed you yet

Every roommate kept awake
By every sigh and scream we make
All the feelings that I get
But I still don't miss you yet

Only when I stop to think about it

I hate everything about you
Why do I love you
I hate everything about you
Why do I love you

Every time we lie awake
After every hit we take
Every feeling that I get
But I haven't missed you yet

Only when I stop to think about it

I hate everything about you
Why do I love you
I hate everything about you
Why do I love you

Only when I stop to think
About you, I know
Only when you stop to think
About me, do you know

I hate everything about you
Why do I love you
You hate everything all about me
Why do you love me

I hate
You hate
I hate
You love me

I hate everything about you
Why do I love you

Lời Việt

I Hate Everything About You | Three Days Grace

Tao hận mọi thứ về mày

Mỗi lần chúng tao không thể chợp mắt
Sau mỗi đòn ta nhận được
Mỗi cảm xúc mà ta có được
Nhưng tao vẫn chưa thể quên được mày

Mỗi người bạn cùng phòng mãi thức giấc
Bởi mỗi tiếng than thở và ghào thét ta tạo ra
Tất cả những cảm xúc mà tao có
Nhưng tao vẫn chưa quên được mày

Chỉ khi nào tao chấm dứt nghĩ về điều đó

Tao hận mọi thứ liên quan đến mày
Tại sao tao lại yêu mày chứ
Tao ghét mọi thứ liên quan đến mày
Tại sao tao lại yêu mày chứ

Mỗi lần chúng tao không thể chợp mắt
Sau mỗi lời chỉ trích ta nhận được
Mỗi cảm xúc mà ta có được
Nhưng tao vẫn không quên được mày

Chỉ khi nào tao chấm dứt nghĩ về điều đó

Tao ghét mọi thứ liên quan đến mày
Tại sao tao lại yêu mày chứ
Tao ghét mọi thứ liên quan đến mày
Tại sao tao lại yêu mày chứ

Chỉ khi nào tao ngừng nghĩ về
Về mày, mày biết không
Chỉ khi nào mày ngừng nghĩ về
Về tao, mày có hiểu ???

Tao ghét mọi thứ liên quan đến mày
Tại sao tao lại yêu mày chứ
Tao ghét mọi thứ liên quan đến mày
Tại sao tao lại yêu mày chứ

Tao hận
mày hận tao ư !!!
Tao ghét .... mày yêu thương tao !!!

Tao ghét mọi thứ liên quan đến mày
Tại sao tao lại yêu mày chứ

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.