HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Reflections Of My Life | The Marmalade tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Reflections Of My Life | The Marmalade

The changing
Of sunlight to moonlight
Reflections of my life
Oh how they fill my eyes
The greetings
Of people in trouble
Reflections of my life
Oh how they fill my eyes
All my sorrows
Sad tomorrows
Take me back to my own home
All my cryings
Feel I'm dying, dying
Take me back to my own home
I'm changing, arranging
I'm changing, I'm changing everything
Oh, everything around me
The world is a bad place
A bad place, a terrible place to live
Oh, but I don't wanna die
All my sorrows
Sad tomorrows
Take me back to my own home
All my cryings
Feel I'm dying, dying
Take me back to my own home
All my sorrows
Sad tomorrows
Take me back to my own home
All my cryings...

Lời Việt

Reflections Of My Life | The Marmalade

Sự luân chuyển
Từ ánh dương quang đến vầng nguyệt hằng
Phản chiếu cuộc đời tôi
Chúng đong đầy trong mắt tôi
Sự chào đón
Của những con người đang khốn đốn
Phản chiếu cuộc đời tôi
Chúng đong đầy trong mắt tôi
Tất cả nỗi đau của tôi
Tương lai ảm đạm
Đưa tôi trở về mái ấm của tôi
Tất cả những sự khóc than của tôi
Cảm giác như tôi đang chết dần
Đưa tôi trở về mái ấm của tôi
Tôi đang thay đổi, sắp xếp
Tôi đang thay đổi mọi thứ
Ôi, mọi thứ quanh tôi
Thế giới là một nơi tồi tệ
Một nơi tồi tệ, khủng khiếp để sống
Ôi, nhưng tôi không muốn chết
Tất cả nỗi đau của tôi
Tương lai ảm đạm
Đưa tôi trở về mái ấm của tôi
Tất cả những sự khóc than của tôi
Cảm giác như tôi đang chết dần
Đưa tôi trở về mái ấm của tôi
Tất cả nỗi đau của tôi
Tương lai ảm đạm
Đưa tôi trở về mái ấm của tôi
Tất cả những sự khóc than của tôi...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.