HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Already Gone | The Eagles tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Already Gone | The Eagles

Well, I heard some people talkin' just the other day
And they said you were gonna put me on a shelf
But let me tell you I got some news for you
And you'll soon find out it's true
And then you'll have to eat your lunch all by yourself
'Cause I'm already gone
And I'm feelin' strong
I will sing this vict'ry song, woo, hoo,hoo,woo,hoo,hoo

The letter that you wrote me made me stop and wonder why
But I guess you felt like you had to set things right
Just remember this, my girl, when you look up in the sky
You can see the stars and still not see the light (that's right)

And I'm already gone
And I'm feelin' strong
I will sing this vict'ry song, woo, hoo,hoo,woo, hoo,hoo

Well I know it wasn't you who held me down
Heaven knows it wasn't you who set me free
So often times it happens that we live our lives in chains
And we never even know we have the key

But me, I'm already gone
And I'm feelin' strong
I will sing this vict'ry song
'Cause I'm already gone
Yes, I'm already gone
And I'm feelin' strong
I will sing this vict'ry song
'Cause I'm already gone
Yes, I'm already gone
Already gone
All right, nighty-night

Lời Việt

Already Gone | The Eagles

Một ngày kia tôi đã nghe mọi người nói chuyện
và họ nói rằng em đã ra đi bỏ mặc tôi lại
nhưng hãy để tôi nói em nghe tôi có vài tin cho em
và em sẽ sớm tìm ra thôi, đó là sự thật
và rồi em sẽ phải dùng bữa trưa một mình thôi
Bởi vì tôi đã đi rồi
và tôi cảm thấy khỏe khắn
Tôi sẽ hát bài ca chiến thắng này , woo, hoo,hoo,woo,hoo,hoo

Lá thư em đã viết cho tôi khiến tôi chựng lại và tự hỏi vì sao
Nhưng tôi đoán là em cảm thấy như em đã phải sắp đặt mọi chuyện ổn cả
nhớ lấy điều này, cưng của tôi, khi em ngước lên bầu trời
Em có thể thấy những tinh tú và sẽ vẫn không nhìn thấy ánh sáng (đúng thế đấy)

và tôi đã đi rồi
và tôi cảm thấy khỏe khắn
Tôi sẽ hát bài ca chiến thắng này ,woo, hoo, hoo, woo, hoo, hoo

àh tôi sẽ biết đó không là em, người làm tôi tôi vấp ngã
Thiên đường biết đó không là em người làm cho tôi thanh thản
thế nên điều đó cứ xảy ra thường để chúng ta sống cuộc đời của mình trong những trói buộc
và thậm chí không biết rằng chúng ta có được chìa khóa

nhưng tôi, tôi đã đi rồi
Và tôi cảm thấy khỏe khắn
Tôi sẽ ca bài ca chiến thắng
bởi vì tôi đã đi rồi
vâng, tôi đã đi rồi
(x2)
đã đi rồi
ổn rồi , gần như thế

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Love Parade (ft. Park Yun Hwa) | 4MinuteXóa
Bolt | Ben LeeXóa
Ladies' Choice (OST Hairspray) | Zac EfronXóa
At The End Of A Song | The CarpentersXóa
Sabotage | Kristinia DeBargeXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.