HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Bonnie And Clyde | Georgie Fame tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Bonnie And Clyde | Georgie Fame

Bonnie and Clyde were pretty lookin' people
But I can tell you people They were the devil's children,
Bonnie and Clyde began their evil doin'
One lazy afternoon down Savannah way,
They robbed a store, and high-tailed outa that town
Got clean away in a stolen car,
And waited till the heat died down,
Bonnie and Clyde advanced their reputation
And made the graduation
Into the banking business.
"Reach for the sky" sweet-talking Clyde would holler
As Bonnie loaded dollars in the dewlap bag,
Now one brave man-he tried to take 'em alone
They left him Iyin' in a pool of blood,
And laughed about it all the way home.
Bonnie and Clyde got to be public enemy number one
Running and hiding from ev'ry American lawman's gun.
They used to laugh about dyin',
But deep inside 'em they knew
That pretty soon they'd be lyin'
Beneath the ground together
Pushing up daisies to welcome the sun
And the morning dew.
Acting upon reliable information
A fed'ral deputation laid a deadly ambush.
When Bonnie and Clyde came walking in the sunshine
A half a dozen carbines opened up on them.
Bonnie and Clyde, they lived a lot together
And finally together they died,

Lời Việt

Bonnie And Clyde | Georgie Fame

Bonnie và Clyde rất đẹp đẽ trong cách nhìn của mọi người
Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, họ là những đứa con của quỷ
Bonnie and Clyde đã bắt đầu những hành động tàn bạo
vào một trưa trải bóng dài trên đường Savannah ,
Họ cướp bóc một cửa hàng và rút nhanh khỏi thị trấn đó
Tẩu thoát trên một chiếc xe cướp được,
Và chờ đến khi mọi chuyện lắng dịu,
Bonnie and Clyde đã khếch trương danh tiếng của họ
và tiến tới một cập độ
nhằm vào ngân hàng thương mại
"Với đến bầu trời" bằng giọng ngọt ngào Clyde hô lên
Khi Bonnie mang đầy tiền trong chiếc cặp nặng nề,
Lúc này một người đàn ông gan dạ- anh ta cố gắng tách riêng họ
Họ để lại anh ta trong biển máu,
Và cười nhạo trên đường về nhà.
Bonnie và Clyde công khai trở nên kẻ thù số một
Bỏ chạy và lẫn trốn khỏi từng luật lệ của Mỹ.
Họ thường cười nhạo cái chết
Nhưng trong sâu sa họ biết rằng
Cũng sớm thôi họ sẽ được nằm xuống
bên dưới đất này cùng nhau
Đẩy lên những bệ cao đón chào mặt trời
và sương sớm.
hành động dựa vào những nguồi tin xác thực
Một liên minh được ủy quyền đã sắp xếp cuộc phục kích chết người
Khi Bonnie và Clyde dạo bước trong nắng
một nửa trong số 12 cây carbine đã nổ súng vào họ
Bonnie và Clyde, họ đã sống cùng nhau thật nhiều
và đến cuối đã chết cùng nhau

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.