HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Want You Back | Mandy Moore tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Want You Back | Mandy Moore

Last night I saw you the first time since we broke up
I tell you baby it all came back to me
when I looked into your eyes there was something more
that I never really noticed before
Could it be?
That all along
I was so wrong
When I realized
And turned around and you were gone
If I say I want you back
Would you turn around and say you want me too
'Cause I say I want you back
This time I really mean it

It hurts so much
I want to tell you I changed for you
But I don't know what to say or do
We grew apart but I still want you in my heart
I believe it's time to make a new start
Could it be that all along
I was so wrong
When I realized and turned around and you were gone

If I say I want you back
Would you turn around and say you want me too
'Cause I say I want you back
This time I really mean it

It's a thing
I want you
I want you back
Will you turn around and walk away
From me
It's a shame
I want you back
With me
Believe

If I say I want you back
Would you turn around and say you want me too
'Cause I say I want you back
This time I really mean it

Lời Việt

Want You Back | Mandy Moore

Đêm qua em đã nhìn thấy anh đó là lần đầu tiên từ khi ta chia tay
Em nói với anh mọi thứ đã quay lại với em
Khi em nhìn trong mắt anh vẫn còn vài điều
Mà em chưa bao giờ thực sự chú ý hồi trước
Nó có xảy ra không?
Mọi thứ trước đây em toàn làm hỏng
Khi em nhận ra
Em loanh quanh và anh đi rồi
Nếu em nói em muốn anh quay lại
Liệu anh có như vậy và nói rằng anh cũng muốn có em không?
Bởi khi em nói em muốn anh quay lại
Là lúc em thực sự hiểu điều đó

Thật đau lòng
Em muốn nói với anh rằng em nguyện thay đổi vì anh
Nhưng em không biết nên nói gì hay làm gì cả
Chúng ta lớn lên từng phần nhưng em vẫn muốn anh trong tim em
Em tin đó lúc cần có 1 khởi đầu mới
Nhỡ đâu những bước tiến lên toàn là sai trái?
Khi em nhận ra và loanh quanh thì nh đã đi mất

Nếu em nói em muốn anh quay lại
Liệu anh có như vậy và nói rằng anh cũng muốn có em không?
Bởi khi em nói em muốn anh quay lại
Là lúc em thực sự hiểu điều đó

Đó là 1 điều
Em muốn ở anh
Em muốn anh quay lại
Liệu anh có loanh quanh rồi ra đi mãi
Từ em
Đó là sự sầu thảm
Em muốn anh quay lại
Với em
Tin rằng

Nếu em nói em muốn anh quay lại
Liệu anh có như vậy và nói rằng anh cũng muốn có em không?
Bởi khi em nói em muốn anh quay lại
Là lúc em thực sự hiểu điều đó

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.