HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Hate This Part | The Pussycat Dolls tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Hate This Part | The Pussycat Dolls

I Hate This Part

We're driving slow through the snow on Fifth Avenue *
And right now radio's all that we can hear
Now we ain't talked since we left, it's so overdue
It's cold outside but between us it's worse in here

The world slows down
But my heart beats fast right now
I know this is the part
Where the end starts

I can't take it any longer
Thought that we were stronger
All we do is linger
Slipping through our fingers
I don't wanna try now
All that's left's goodbye
To find a way that I can tell you
I hate this part right here
I hate this part right here
I just can't take your tears
I hate this part right here

Everyday, seven takes of the same old scene
Seems we're bound by the laws of the same routine
Gotta talk to you now 'fore we go to sleep
But will we sleep once I tell you it's hurting me

The world slows down
But my heart beats fast right now
I know this is the part
Where the end starts

I can't take it any longer
Thought that we were stronger
All we do is linger
Slipping through our fingers
I don't wanna try now
All that's left's goodbye
To find a way that I can tell you
I hate this part right here
I hate this part right here
I just can't take your tears
I hate this part right here

I know you'll ask me to hold on
And carry on like nothing's wrong
But there is no more time for lies
'Cause I see sunset in your eyes

I can't take it any longer
Thought that we were stronger
All we do is linger
Slipping through our fingers
I don't wanna try now
All that's left's goodbye
To find a way that I can tell you

That I gotta do it,
I gotta do it,
I gotta do it
I hate this part
I gotta do it,
I gotta do it,
I gotta do it

I hate this part right here
And I just can't take these tears
I hate this part right here

Lời Việt

I Hate This Part | The Pussycat Dolls

Tôi Ghét Vùng Này

chúng ta chạy thật chậm qua vùng tuyết ở khu 5th Avenue *
và lúc này chiếc radio là những gì chúng ta có thể nghe thấy
giờ đây chúng ta không nói từ khi chúng ta rời đi , và đã xong rồi
trời bên ngoài lạnh nhưng giữa chúng ta thì ..

thế giới chập chậm đi xuống
nhưng lúc này tim tôi đập nhanh
tôi biết đó là một phần
nơi một kết thúc bắt đầu

tôi không thể chấp nhận được nữa
Nghĩ rằng chúng ta mạnh mẽ
Những gì chúng ta làm là chưa dứt khóat
rồi để luột qua tay
lúc này tôi không muốn cố gắng nữa
Tất cả còn lại là lời chia tay
để tìm ra cách để nói cho anh nghe
Tôi ghét vùng này
Tôi ghét vùng này
Tôi không thể chịu được nước mắt của anh
tôi ghét vùng này

mỗi ngày, cả 7 đều là những cảnh tượng cũ giống nhau
dường như chúng ta bị trói buộc bởi những mất mát của thói thường
muốn nói cho anh ngay lúc này trước khi chúng ta ngủ đi
nhưng liệu anh sẽ ngủ một khi tôi nói rằng điều đó làm tôi đau lòng

thế giới chập chậm đi xuống
nhưng lúc này tim tôi đập nhanh
tôi biết đó là một phần
nơi một kết thúc bắt đầu

tôi không thể chấp nhận được nữa
dù rằng chúng ta mạnh mẽ
Những gì chúng ta làm là chưa dứt khóat
rồi để tuột qua tay
lúc này tôi không muốn cố gắng nữa
Tất cả còn lại là lời chia tay
để tìm ra cách để nói cho anh nghe
Tôi ghét vùng đất này
Tôi ghét vùng đất này
Tôi không thể chịu được nước mắt của anh
tôi ghét vùng đất này

Tôi biết anh sẽ đòi hỏi để níu kéo
và cứ tiếp tục như chẳng có gì sai trái
nhưng chẳng còn nhiều nữa cho những dối trá
vì tôi thấy được kết cục trong mắt anh

tôi không thể chấp nhận được nữa
dù rằng chúng ta mạnh mẽ
Những gì chúng ta làm là chưa dứt khóat
rồi để tuột qua tay
lúc này tôi không muốn cố gắng nữa
Tất cả còn lại là lời chia tay
để tìm ra cách để nói cho anh nghe

Rằng tôi sẽ làm việc đó,
tôi sẽ làm thế ,
tôi sẽ làm thế
Tôi ghét vùng đất này
tôi sẽ làm thế,


Tôi ghét vùng đất ngay đây
và không thể chịu đựng những giọt nước mắt
tôi ghét vùng này

---
Fifth Avenue : (landscape) Mỗi tấc đất ở Fifth Avenue (New York) được coi là tấc vàng với giá thuê "cắt cổ"... 13.993 đô la Mỹ/m2/năm. So với năm ngoái, con số này đã tăng 38,5%.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.