HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Forgot To Remember To Forget | Elvis Presley tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Forgot To Remember To Forget | Elvis Presley

I forgot to remember to forget her,
I cant seem to get her off my mind.
I thought Id never miss her,
But I found out somehow
I think about her almost all the time.
The day she went away
I made myself a promise
That Id soon forget we ever met.
But something sure is wrong,
cause Im so blue and lonely.
I forgot to remember to forget.

The day she went away
I made myself a promise
That Id soon forget we ever met,
Well, but something sure is wrong,
cause Im so blue and lonely.
I forgot to remember to forget.

Lời Việt

I Forgot To Remember To Forget | Elvis Presley

Tôi quên phải nhớ việc quên cô ấy
Có vẻ tôi không thể đặt cô ấy ra khỏi tâm trí mình
Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nhớ cô ấy
Nhưng bằng cách nào đó, tôi phát hiện ra
Tôi hầu như nghĩ về cô ấy suốt
Ngày mà cô ấy ra đi
Tôi đã tự hứa với mình
Rằng tôi sẽ sớm quên rằng chúng tôi đã từng gặp gỡ
Nhưng điều gì đó chắc đã sai lầm
Vì tôi thật buồn bã và cô đơn
Tôi quên việc nhớ phải quên (cô ấy)

Ngày mà cô ấy ra đi
Tôi đã tự hứa với mình
Rằng tôi sẽ sớm quên rằng chúng tôi đã từng gặp gỡ
Nhưng điều gì đó chắc đã sai lầm
Vì tôi thật buồn bã và cô đơn
Tôi quên việc nhớ phải quên (cô ấy)

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Shy Love | Fly To The SkyXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.