HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Games | Jonas Brothers tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Games | Jonas Brothers

I'm waiting for you right outside
The place we first locked eyes
(Oh..)
I feel like we're both loosing sight
We don't get to do this twice
And I wonder...

Will you care
When I'm gone
And it's done
And I've really had enough
And I'm sorry
For the trouble
Thats been costing us so much
Splitting apart, its getting harder to tell what you want
So bored with these games, games

The last time that I left these steps
Was after our first kiss
I wonder why you haven't shown
I'll be leaving here alone
And I wonder...

Will you care
When I'm gone
And it's done
And I've really had enough
And I'm sorry
For the trouble
Thats been costing us so much
Splitting apart, its getting harder to tell what you want
So bored with these games, games

I'm left in the dark
I never thought you would be breaking my heart
I'm so bored with these games, games

Will you care
When I'm gone
And it's done
And I've really had enough
And I'm sorry
For the trouble
Thats been costing us so much
Splitting apart, its getting harder to tell what you want
So bored with these games, games

Games, Games, Games

Lời Việt

Games | Jonas Brothers

Anh đợi em ở bên ngoài
Nơi đầu tiên chúng ta nhìn nhau
Anh thấy cả hai chúng ta đều là kẻ thua cuộc
Chúng ta không nên làm thế lần thứ hai
Anh tự hỏi...

Em sẽ quan tâm chứ
Nếu anh ra đi
Chuyện này xong rồi
Anh có đủ lắm rồi
Anh xin lỗi
Vì rắc rối
Đã làm phiền chúng ta
Tan vỡ, càng ngày càng khó nói cảm giác của em
Thật là chán với nhũng trò đùa đó

Lần cuối cùng anh đi
Là sau nụ hôn đầu của anh
Anh tự hỏi sao em không bày tỏ
Anh sẽ đi khỏi đây một mình
Và rồi anh tự hỏi...

Em sẽ quan tâm chứ
Nếu anh ra đi
Chuyện này xong rồi
Anh có đủ lắm rồi
Anh xin lỗi
Vì rắc rối
Đã làm phiền chúng ta
Tan vỡ, càng ngày càng khó nói cảm giác của em
Thật là chán với nhũng trò đùa đó

Anh ra đi trong bóng tối
Anh không hề nghĩ là em có thể làm tan vỡ trái tim anh
Thật là chán với nhũng trò đùa đó

Em sẽ quan tâm chứ
Nếu anh ra đi
Chuyện này xong rồi
Anh có đủ lắm rồi
Anh xin lỗi
Vì rắc rối
Đã làm phiền chúng ta
Tan vỡ, càng ngày càng khó nói cảm giác của em
Thật là chán với nhũng trò đùa đó

Trò đùa, Trò đùa , trò đùa

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.