HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài E Is For Everybody | Cooler Kids tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

E Is For Everybody | Cooler Kids


E Is For Everybody

Close your eyes and count to ten
Let’s do the alphabet again
Keep wishin’ that this night
Will never end

A is for anybody,
That you want to be tonight
B is for by the beach,
Dancing in the firelight
We’ll see you, see you, see you
We’ll see you, see you, see you
D is for definite,
Defiantly costar clear
E is for everybody,
This will be the freshest year
We’ll free you, free you, free you
We’ll free you, free you, free you

Close your eyes and count to ten
Let’s do the alphabet again
Keep wishin’ that this night
Will never end
(E is for everybody)
Close your eyes and count to ten
Let’s do the alphabet again
Keep wishin’ that this night
Will never end
(E is for everybody)

G is for go-go girls,
Rockin’ on the floor tonight
H is for hooligans,
Startin’ trouble is a might
I’ll see you, see you, see you
I’ll see you, see you, see you
J is for jumping jacks,
K is for cooler kids,
They know how to treat you right
Let go, let go, let go
Let go, let go, let go

Close your eyes and count to ten
Let’s do the alphabet again
Keep wishin’ that this night
Will never end
(E is for everybody)
Close your eyes and count to ten
Let’s do the alphabet again
Keep wishin’ that this night
Will never end
(E is for everybody)

E is for everybody,
U is for us,
K is for cooler kids,
So get up on the bus
(x 4)

M is for breezy music,
Let your dancin’ to tonight
N is for never ending,
Celebrate the morning light
One more, one more, one more
One more, one more, one more

P is for mellow people,
Groovin’ in the afternoon
Q is for quiet time,
Late nights starin’ at the moon

Close your eyes and count to ten
Let’s do the alphabet again
Keep wishin’ that this night
Will never end
(E is for everybody)
Close your eyes and count to ten
Let’s do the alphabet again
Keep wishin’ that this night
Will never end
(E is for everybody)

Lời Việt

E Is For Everybody | Cooler Kids

E là dành cho mọi người

Hãy nhắm mắt lại và đếmđến 10
hãy làm lại theo bảng chữ cái
Cứ ước điều đó trong đêm nay
sẽ không bao giờ kết thúc

A dành cho bất cứ ai,
rằng bạn muốn được đêm nay
B dành cho một bờ biển,
khiêu vũ trong ánh lửa
Chúng tôi sẽ thấy bạn, thấy bạn, thấy bạn
Chúng tôi sẽ thấy bạn, thấy bạn, thấy bạn
D dành cho sự xác định,
sắp xếp vai trò cách rõ ràng
E dành cho mọi người,
đó sẽ là những năm tháng trong trẻo nhất
Chúng tôi sẽ mở rộng với bạn , rộng mở cho bạn
Chúng tôi sẽ mở rộng với bạn , rộng mở cho bạn

Hãy nhắm mắt lại và đếmđến 10
hãy làm lại theo bảng chữ cái
Cứ ước điều đó trong đêm nay
sẽ không bao giờ kết thúc
(E dành cho mọi người)
Hãy nhắm mắt lại và đếmđến 10
hãy làm lại theo bảng chữ cái
Cứ ước điều đó trong đêm nay
sẽ không bao giờ kết thúc
(E dành cho mọi người)

G dành cho những cô gái,
khuấy động trên sàn tối nay
H dành cho những kẻ thích bạo động,
bắt đầu vướng mắc là điều có thể rồi đấy
Chúng tôi sẽ thấy bạn, thấy bạn, thấy bạn
Chúng tôi sẽ thấy bạn, thấy bạn, thấy bạn
J dành cho những gã nhảy nhót,
K dành cho những đứa trẻ trầm tĩnh,
họ không biết cư xử với bạn thế nào cho phải
đi thôi nào , đi thôi nào ,đi thôi nào
đi thôi nào , đi thôi nào ,đi thôi nào

(điệp khúc)


E dành cho mọi người,
U dành cho chúng ta,
K dành cho những đứa trẻ đáng yêu,
thế nên hãy lên xe buýt
(x 4)

M dành cho âm nhạc nhẹ nhàng,
hãy để bước nhảy đêm nay của bạn
N là không bao giờ kết thúc,
hay ca vang bình minh
một lần nữa ,một lần nữa, một lần nữa
một lần nữa ,một lần nữa, một lần nữa


P dành cho những ai dịu dàng,
đều đặn mỗi buổi chiều
Q dành cho thời gian yên ắng,
những đêm trễ nãi dần vào trong trăng ..

(điệp khúc)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.