HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Celebrate Jesus | Don Moen tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Celebrate Jesus | Don Moen


Celebrate Jusus

Celebrate Jesus celebrate
Celebrate Jesus celebrate
Celebrate Jesus celebrate
Celebrate Jesus celebrate
He is risen
He is risen
And He lives forevermore
He is risen
He is risen
Come on and celebrate
Come on and celebrate
Come on and celebrate
The resurrection of our Lord

Lời Việt

Celebrate Jesus | Don Moen

Chúc tụng Jesus

Ngợi khen Jesus ngợi khen
Ngợi khen Jesus ngợi khen
Ngợi khen Jesus ngợi khen
Ngợi khen Jesus ngợi khen
Ngài đáng được tôn vinh
Ngài đáng được tôn vinh
và Ngài sống đến muôn đời
Ngài đáng được tôn vinh
Ngài đáng được tôn vinh
hãy đến đây và ngợi khen
hãy đến đây và ngợi khen
hãy đến đây và ngợi khen
sự sống lại của chúa chúng ta

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.