Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
Jump to the rhythm | Jordan Pruitt | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Jump to the rhythm | Jordan Pruitt tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Jump to the rhythm | Jordan Pruitt

I used to think that winning was for everyone else, yeah
But then he showed me a picture of
Me being myself yeah
You make me feel so special inside
Like there was nothing that I couldn't try
I'll always feel like a winner it's true
With you

You make me wanna
Jump to the rhythm
And step to the music
All in together lets show
How we do it
Step to the rhythm and dance
To the music
All in together we shine

Yeah,
Life isn't all so simple though
Tough choices to make yeah
Trying to keep everyone happy can
Be a mistake yeah

The time has come to be true to yourself
Stop chasing dreams made for somebody else
Deep inside there's a winner it's true
In you

You make me wanna
Jump to the rhythm
And step to the music
All in together lets show
How we do it
Step to the rhythm and dance
To the music
All in together we shine

Jump in to the rhythm
Step to the music
Say it all together to show
How we do it
Dancing to the rhythm
Dance to the music
All in together we shine

Jump in, hey
Jump out
Hey a little bit, a little bit, a little bit, a little bit, oh
Turn around
Yeah now bring it up high
Yeah can you touch the ground
He's got it, She's got it
Everybody's got it

The time has come to be true to yourself
Stop chasing dreams meant for somebody else
Deep inside there's a winner it's true
In you

You make me wanna
Jump to the rhythm
And step to the music
All in together lets show
How we do it
Step to the rhythm and dance
To the music
All in together we shine

Jump to the rhythm and
Step to the music
All in together lets show how
We do it
Step to the rhythm
And dance to the music
All in together we shine

Lời Việt

Jump to the rhythm | Jordan Pruitt

Tôi nghĩ rằng chiến thắng đã dành cho người khác
Nhưng rồi cậu ấy cho tôi xem bức ảnh
Khi tôi là chính tôi
Bạn làm tôi cảm thấy thật đặc biệt
Như là không có gì tôi không thể cố gắng
Tôi luôn luôn cảm thấy như một người chiến thắng thực sự
Khi ở bên bạn

Bạn làm tôi muốn
Nhảy theo nhịp điệu
Và nhảy theo âm nhạc
Tất cả mọi người cùng nhau thể hiện
Cách chúng ta nhảy
Bước đi theo nhịp điệu và nhảy
Theo âm nhạc
Tất cả mọi người cùng nhau toả sáng

Trong cuộc sống không phải tất cả đều dễ dàng
Thật khó để chọn lựa
Cố gắng để làm vừa lòng mọi người bằng mọi cách có thể
Là một điều sai lầm

Đã đến thời điểm để bạn thành thật với bản thân
Ngưng theo đuổi ước mơ cho một ai đó đi
Sâu thẳm bên trong là một người chiến thắng thực sự
Trong con người bạn

Bạn làm tôi muốn
Nhảy theo nhịp điệu
Và nhảy theo âm nhạc
Tất cả mọi người cùng nhau thể hiện
Cách chúng ta nhảy
Bước đi theo nhịp điệu và nhảy
Theo âm nhạc
Tất cả mọi người cùng nhau toả sáng

Nhảy vào nhịp điệu
Bước đi theo âm nhạc
Hãy nói thế để mọi người cùng thể hiện
Cách chúng ta nhảy
Nhảy múa theo nhịp điệu
Nhảy theo âm nhạc
Cùng nhau cúng ta sẽ toả sáng

Nhảy vào
Nhảy ra
Một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa
Quay tròn
Bây giờ hãy nhảy cao lên
Bạn có thể chạm đến trời cao
Anh ấy có thể, cô ấy có thể
Mọi người đều có thể

Đã đến thời điểm để bạn thành thật với bản thân
Ngưng theo đuổi ước mơ cho một ai đó đi
Sâu thẳm bên trong là một người chiến thắng thực sự
Trong con người bạn

Bạn làm tôi muốn
Nhảy theo nhịp điệu
Và nhảy theo âm nhạc
Tất cả mọi người cùng nhau thể hiện
Cách chúng ta nhảy
Bước đi theo nhịp điệu và nhảy
Theo âm nhạc
Tất cả mọi người cùng nhau toả sáng

Nhảy vào nhịp điệu
Bước đi theo âm nhạc
Hãy nói thế để mọi người cùng thể hiện
Cách chúng ta nhảy
Nhảy múa theo nhịp điệu
Nhảy theo âm nhạc
Cùng nhau cúng ta sẽ toả sáng


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.