HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Totally Underwater | Shelly Poole tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Totally Underwater | Shelly Poole

Totally Underwater

Totally underwater
Totally underwater

Are the days getting longer?
Or is this wave of blue getting stronger
If you knew the moves why didn’t you show me?
And now my back will break so you don’t own me

Totally underwater
Been swimming that way for days
Totally underwater
Where nobody knows my name
Totally underwater
Going deeper for days
Totally underwater
Letting it flow away

Tell the world you’re in demand now
I’m down here looking up and it’s not so bad now
But if you knew the way to go why didn’t you tell me
And I will carry this weight so you don’t own me

Totally underwater
Been swimming that way for days
Totally underwater
Where nobody knows my name
Totally underwater
Going deeper for days
Totally underwater
Letting it flow away

The truth is stardust it got up in my eyes and a bitter twist up in my face
And though your shadows follow me tonight
You better know that I have paid for it babe I know about it all the live long day
And now I have been so low for so long, expect nothing from no one
You grew from me then let me down

Swimming that way for days
And nobody knows my name
Going deeper for days ...

Totally underwater
Been swimming that way for days
Totally underwater
Where nobody knows my name
Totally underwater
Going deeper for days
Totally underwater
Letting it flow away ...

Lời Việt

Totally Underwater | Shelly Poole

Ngập trong nước

Hoàn toàn ngập trong nước
hoàn toàn ngập trong nước

phải chăng ngày tháng bắt đầu dài hơn?
hay những cơn sóng buồn bắt đầu mạnh hơn
nếu như anh thấy những chuyển động sao không chỉ tôi xem?
và giờ đây sự trở lại của tôi sẽ phá vỡ thế nên anh chẳng có tôi

tất cả ngập trong nước
phải bơi đó là cách cho những ngày đó
tất cả ngập trong nước
nơi mọi người chẳng biết tên tôi
hoàn toàn ngập trong nước
chìm sâu hơn cho những ngày đó
hoàn toàn ngập trong nước
hãy để nó chảy đi

hãy nói những điều mà bạn đang đòi hỏi
tôi đang suy sụp nhìn lên và giờ đây điều đó thật tệ
nhưng nếu anh bíêt cách để đi ra tại sao không nói tôi nghe
và tôi sẽ mang lấy gánh nặng này thế nến anh sẽ chẳng có được tôi

tất cả ngập trong nước
phải bơi đó là cách cho những ngày đó
tất cả ngập trong nước
nơi mọi người chẳng biết tên tôi
hoàn toàn ngập trong nước
chìm sâu hơn cho những ngày đó
hoàn toàn ngập trong nước
hãy để nó chảy đi

sự thật thì mơ hồ, đã ngập trong mắt tôi
và điều cay đắng thốc lên mặt tôi
và dù cho bóng anh theo cùng tôi đêm nay
tốt hơn anh nên biết tôi đã trả giá cho điều đó rồi, anh yêu
tôi biết tất cả về cuộc sống những ngày dài đó
và giờ đây tôi đã nhún nhường để được lâu dài,
chẳng chờ đợi điều gì từ ai
anh trỗi lên từ tôi để rồi khiến tôi sa sút

phải bơi đó là cách cho những ngày đó
nơi mọi người chẳng biết tên tôi
chìm sâu hơn cho những ngày đó

tất cả ngập trong nước
phải bơi đó là cách cho những ngày đó
tất cả ngập trong nước
nơi mọi người chẳng biết tên tôi
hoàn toàn ngập trong nước
chìm sâu hơn cho những ngày đó
hoàn toàn ngập trong nước
hãy để nó chảy đi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Take A Bow | RihannaXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.