HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài All Time Love | Will Young tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

All Time Love | Will Young

Sometimes you walk by the good ones
'Cos you're trying too hard, too hard to see them
And sometimes you don't find the right lines
'Cos you're trying too hard, too hard to hear them
But you know what it feels like
'Cos you're like me
And you won't give up
'Till an all time love
'Cos nothing else is good enough
I want an all time love to find me

Some days you're too set in your ways
And you forget to shut up, shut up and listen
And some days you just have to misplace all your mistakes
Somewhere that you won't miss them
So stop lying that you're fine
'Cos you're like me
And you can't give up

'Till an all time love
'Cos nothing else is good enough
I want an all time love to find me

I don't believe that it's a failing
I don't believe that it's a fault
'Cos if everything were plain sailing
Oh tell me what would there be left to exalt

But an all time love
'Cos nothing else is good enough
I want an all time love to find me
I want an all time love
'Cos nothing else is good enough
I want an all time love to find me

Lời Việt

All Time Love | Will Young

Đôi khi bạn đi ngang qua những người tốt
Vì bạn đang cố gắng quá sức để gặp họ
Và đôi khi bạn không tìm được ngôn từ thích hợp
Vì bạn đang cố gắng quá sức để nghe chúng
Nhưng bạn biết điều đó cảm giác như thế nào
Vì bạn cũng như tôi
Và bạn sẽ không từ bỏ
Cho đến khi (tìm được) tình yêu bất hủ
Vì không gì khác có thể đủ tốt
Tôi muốn một tình yêu bất hủ tìm thấy tôi

Ngày nào đó bạn sẽ quá chăm chú trên đường đời
Và bạn quên phải im lặng, im lặng và lắng nghe
Và ngày nào đó bạn phải đặt sai chỗ tất cả những sai lầm của bạn
Ở nơi nào đó mà bạn sẽ không bỏ lỡ chúng
Thế thì hãy ngừng việc nói dối là bạn đang ổn đi
Vì bạn cũng như tôi thôi
Và bạn không thể đầu hàng được

Cho đến khi có một tình yêu bất hủ
Vì không gì có thể tốt cho đủ (bằng)
Tôi muốn một tình yêu bất hủ tìm thấy tôi

Tôi không tin rằng đó là một sự thất bại
Tôi không tin rằng đó là một lỗi lầm
Vì nếu mọi thứ đã được định rõ ràng
Ôi, nói tôi nghe, còn cái gì để mà đề cao nữa

Ngoại trừ một tình yêu bất hủ
Vì không gì khác có thể tốt cho đủ
Tôi muốn một tình yêu bất hủ tìm thấy mình
Tôi muốn một tình yêu bất hủ
Vì không gì khác có thể đủ tốt
Tôi muốn một tình yêu bất hủ tìm thấy tôi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.