HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Met This Girl | McFly tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Met This Girl | McFly


Met This Girl

Well I met this girl, just the other day,
I hope I don't regret, the things that I said now,
And when we're laughing joking with each other now, I'm glad I met this girl
She didn't walk away,
I think she was impressed and was having a good time,
And when we're laughing joking with each other,
Spending all our time together...

When she walks in the room my heart goes boom!
Ba ba ba ba ba da ba, [x2]
I tried to take her home but she said,
You're no good for me...

She's got a pretty face, such a lovely name,
I don't want my friends to see, they might take her away from me,
She's one I won't forget, in a long long long time,
Now I really want the world to see,
That she is the one for me,

When she walks in the room my heart goes boom, yeah
Ba ba ba ba ba da ba [x2]
I tried to take her home but she said:
You're no good for me!

The first time that I saw her she stole my heart,
And if we were together, nothing could tear us apart,

When she walks in the room my heart goes boom [x3]
I tried to take her home but she said: you're no good for me

When she walks in the room my heart goes boom,
Ba ba ba ba ba da ba [x2]
I tried to take her home but she said you're no good for me

Lời Việt

Met This Girl | McFly


tôi đã gặp cô gái này, vào một ngày nọ,
tôi hy vọng không hối tiếc, những điều tôi đã nói lúc này,
và khi chúng tôi cười đùa lẫn nhau,
giờ đâu tôi vui vì gặp được cô gái này
cô ấy đã không đi,
tôi nghĩ cô ấy đã không biểu hiện và cũngđã có khỏang thời gian tốt đẹp,
và khi chúng tôi cười đùa lẫn nhau,
cùng trải qua thời gian đó với nhau...

khi cô ấy dạo trong phòng, trái tim tôi rộn lên!
Ba ba ba ba ba da ba, [x2]
tôi cố dẫn cô ấy về nhà nhưng cô ấy đã nói,
anh không tốt cho em...

cô ấy có một khuôn mặt xinh, cũng như cái tên đáng yêu,
tôi không muốn bạn tôi thấy, có thể họ sẽ lấy cô ấy khỏi tôi,
cô ấy là người tôi không thể quên, tronbg một thời gian dài dài lắm,
giờ đây thực sự tôi muốn cả thế giới nhìn thấy,
rằng cô ấy là duy nhất cho tôi,

khi cô ấy dạo bước trong phòng trái tim tôi rộn lên, yeah
Ba ba ba ba ba da ba [x2]
tôi cố gắng dẫn cô ấy về nhà nhưng cô ấy đã nói:
anh chẳng tốt cho em!

lần đầu khi tôi nhìn thấy, cô ấy
và nếu như chúng ta được cùng nhau, chẳng điều gì có thể chia cắt,

khi cô ấy dạo bước trong phòng trái tim tôi rộn lên, yeah
tôi cố gắng dẫn cô ấy về nhà nhưng cô ấy đã nói:
anh chẳng tốt cho em!

khi cô ấy dạo bước trong phòng trái tim tôi rộn lên, yeah
tôi cố gắng dẫn cô ấy về nhà nhưng cô ấy đã nói:
anh chẳng tốt cho em!

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Tune Into My Heart | Little BootsXóa
I'm So Sick | FlyleafXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.