HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Away from Me | Evanescence tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Away from Me | Evanescence

I hold my breath as this life starts to take its toll
I hide behind a smile as this perfect plan unfolds
But oh, God, I feel I've been lied to
Lost all faith in the things I have achieved
And I


I've woken now to find myself
In the shadows of all I have created
I'm longing to be lost in you
(away from this place I have made)
Won't you take me away from me

Crawling through this world as disease flows through my veins
I look into myself, but my own heart has been changed
I can't go on like this
I loathe all I've become


I've woken now to find myself
In the shadows of all I have created
I'm longing to be lost in you
(away from this place I have made)
Won't you take me away from me

Lost in a dying world I reach for something more
I have grown so weary of this lie I live


I've woken now to find myself
In the shadows of all I have created
I'm longing to be lost in you


I have woken now to find myself
I am lost in shadows of my own
I'm longing to be lost in you
away from me

Lời Việt

Away from Me | Evanescence

Ta nín thở, lúc cuộc đời này dần mất mát
Ta nấp sau nụ cười, lúc âm mưu hoàn hảo dần bại lộ
Nhưng oh, Chúa ơi, hình như ta đã bị lừa
Đánh mất niềm tin vào những điều mình đạt được
Và ta

Giờ ta bừng tỉnh, để tìm lại chính ta
Trong bóng tối mình ta tạo dựng
Ta muốn chìm đắm trong ngươi *
(thoát khỏi nơi ta đã dựng lên)
Hãy đem ta thoát khỏi chính ta

Lê bước trên thế giới này, lúc căn bệnh lan ra theo từng mạch máu
Ta nhìn vào chính ta, nhưng đến trái tim ta cũng đã thay đổi
Ta không đi tiếp được nữa
Ta ghê tởm thứ ta đã biến thành

Giờ ta bừng tỉnh, để tìm lại chính ta
Trong bóng tối mình ta tạo dựng
Ta muốn chìm đắm trong ngươi *
(thoát khỏi nơi ta đã dựng lên)
Hãy đem ta thoát khỏi chính ta


Lạc trong thế giới đang chết dần, ta cố với lấy một thứ tốt đẹp hơn **
Ta đã quá mệt mỏi với những thứ giả tạo quanh mình

Giờ ta bừng tỉnh, để tìm lại chính ta
Trong bóng tối mình ta tạo dựng
Ta muốn chìm đắm trong ngươi*
Ta

Ta đã bừng tỉnh, để tìm lại chính ta
Ta đã lạc trong bóng đêm của chính ta
Ta muốn chìm đắm trong ngươi*
Thoát khỏi chính ta

-------------------------------------------------------
*"ngươi": ở đây ý là một người nào khác, bản thân đã quá mệt mỏi và mong có một ai đó giúp mình thoát ra
** "tốt đẹp hơn": bản gốc ghi là "more", dịch là tốt đẹp hơn có lẽ chưa thoát lắm nhưng không nghĩ được gì khác cả >"<

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
I Reach For You | Marc AnthonyXóa
About A Girl | SugarbabesXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.