HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fix You | ColdPlay tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fix You | ColdPlay

When you try your best but you don't succeed
When you get what you want but not what you need
When you feel so tired but you can't sleep
Stuck in reverse

And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
Could it be worse?

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

And high up above or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try you'll never know
Just what you're worth

Lights will guide you home
And ignite your bones
I will try to fix you

Tears stream down your face
When you lose something you cannot replace
Tears stream down your face
And I

whoo owoo wo..aa a a a aaa

Tears stream down your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face
And I

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you.

Lời Việt

Fix You | ColdPlay

Khi bạn cố hết sức nhưng không thành công
Khi bạn có điều bạn muốn nhưng không phải điều bạn cần
Khi bạn cảm thấy thật mệt mỏi nhưng không thể ngủ
Vướng trong điều oái ăm

Và những dòng nước mắt tuôn tràn trên gương mặt bạn
Khi bạn mất điều mà bạn không thể thay thế
Khi bạn yêu ai đó nhưng lại hoàn toàn phí công
Liệu nó còn có thể tệ hơn thế?

Ánh sáng sẽ đưa bạn về nhà
Và nạp lửa cho cơ thể bạn
Và tôi sẽ cố chữa lành cho bạn

Và trên cao kia hay dưới sâu đó
Khi bạn quá yêu để có thể từ bỏ
Nhưng nếu bạn không bao giờ cố thì sẽ không bao giờ biết
Bạn đáng giá với điều gì

[Điệp khúc]

Nước mắt tuôn tràn trên gương mặt bạn
Khi bạn đánh mất điều không thể thay thế
Nước mắt tuôn tràn trên gương mặt bạn
Và tôi

whoo owoo wo..aa a a a aaa

Nước mắt tuôn tràn trên gương mặt bạn
Tôi hứa với bạn tôi sẽ học từ lỗi lầm của mình
Nước mắt tuôn tràn trên gương mặt bạn
Và tôi

[Điệp khúc]

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.