HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Let me down | Jonas Brothers tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Let me down | Jonas Brothers

I saw you there, you walked away.
There was nothing I could say.
You call me just to say you're mad at me.
Baby, Baby, can't you see?
That the truth is I did nothing wrong..
Why can't we just get along?
I want to make this simple,
But you're just too complex.
We'd make-up and then I'd ask.. what's next?

Baby, Sweety, Honey, you let me down!
Baby, Sweety, Honey, you let me down!
I didn't wanna knock you to the ground.
But girl, you let me down.

My friends would say..
what are you doing after school?
I'd say, let's hang out.
But remembered.. Baby, you make all the rules!
You've tried to change everything about me.
Baby, why can't you just see?
You knocked me down!
You let me down!

Baby, Sweety, Honey, you let me down!
Baby, Sweety, Honey, you let me down!
I didn't wanna knock you to the ground.
But girl, you let me down.

Girl, I know I wasn't the best for you.
But did I deserve all you put me through?
I tried and you said, that's not good enough.
Sometimes, girl, you can be a little rough.

Baby, Sweety, Honey, you let me down!
Baby, Sweety, Honey, you let me down!
I didn't wanna knock you to the ground.
But girl, you let me down.

Baby, Sweety, Honey, you let me down!
Baby, Sweety, Honey, you let me down!
I didn't wanna knock you to the ground.
But girl, you let me down.

Lời Việt

Let me down | Jonas Brothers

Anh nhìn em ở đó, em bước đi
Anh không thể nói gì hơn nữa
Em gọi điện cho anh chỉ để nói em giận anh
Em yêu, em yêu, em có thấy không?
Rằng sự thật là anh không làm gì sai cả..
Sao chúng ta không thể tiến lên phía trước?
Anh muốn nó thật đơn giản
Nhưng em quá cầu kì
Chúng ta dựng lên nó và rồi anh hỏi...cái gì tiếp theo đây?

Em yêu, Em yêu, Em yêu, em làm anh thất vọng
Em yêu, Em yêu, Em yêu, em làm anh thất vọng
Anh không hề muốn đánh em xuống đất
Nhưng em ơi, em làm anh thất vọng

Bạn anh nói...
Cậu làm gì sau giờ học?
Anh nói, hãy đi chơi
Nhưng anh nhớ ra...em đã đặt các luật lệ
Em đã mệt mỏi để thay đổi mọi thứ về anh
Em yêu, tại sao em không thể thấy?
Em hạ gục anh
Em làm anh thất vọng

Em yêu, Em yêu, Em yêu, em làm anh thất vọng
Em yêu, Em yêu, Em yêu, em làm anh thất vọng
Anh không hề muốn đánh em xuống đất
Nhưng em ơi, em làm anh thất vọng

Em yêu, anh biết anh không phải là người tốt nhất cho em
Nhưng anh không xứng đáng phải nhận những cái gì em làm cho anh
Anh mệt mỏi và em nói, điều đó không đủ tốt
Đôi khi, em yêu, em có thể hơi dữ dội

Em yêu, Em yêu, Em yêu, em làm anh thất vọng
Em yêu, Em yêu, Em yêu, em làm anh thất vọng
Anh không hề muốn đánh em xuống đất
Nhưng em ơi, em làm anh thất vọng

Em yêu, Em yêu, Em yêu, em làm anh thất vọng
Em yêu, Em yêu, Em yêu, em làm anh thất vọng
Anh không hề muốn đánh em xuống đất
Nhưng em ơi, em làm anh thất vọng


Danh sách bài hát yêu thích của bạn
I Reach For You | Marc AnthonyXóa
About A Girl | SugarbabesXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.