HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Our Father | Don Moen tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Our Father | Don Moen

Our Father

Hear our prayer
We are Your children and
We've gathered here today
We've gathered here to pray

Hear our cry
Lord, we need Your mercy
And we need Your grace today
Hear us as we pray

Our Father, Who art in heaven
Hallowed be Thy name
Our Father, hear us from heaven
Forgive our sins we pray

Hear our song
As it rises to heaven
May Your glory fill the earth
As the waters cover the sea

See our hearts
And remove anything
That is standing in the way
Of coming to You today

Our Father, Who art in heaven
Hallowed be Thy name
Our Father, hear us from heaven
Forgive our sins we pray

Though we are few
We're surrounded by many
Who have crossed that river before
And this is the song we'll be singing forever

Holy is the Lord
Holy is the Lord
Holy is the Lord
Holy is the Lord
Holy is the Lord
Holy is the Lord
Holy is the Lord
Holy is the Lord

Lời Việt

Our Father | Don Moen

Cha Chúng Con

Xin lắng nghe lời chúng con khấn nguyện
Chúng con là con cái của Người và ngày hôm nay chúng con tụ họp nơi đây,
Chúng con tụ họp nơi đây để cầu nguyện.

Xin lắng nghe tiếng chúng con khóc than van nài
Lạy Chúa, chúng con cần lòng nhân hậu của Người
Và chúng con cần ân huệ của Người, ngày hôm nay
Xin lắng nghe khi chúng con cầu nguyện.

Lạy Cha chúng con ở trên trời
Chúng con nguyện danh cha cả sáng
Lạy cha, từ trời cao xin lắng nghe chúng con
Xin hãy tha tội cho chúng con.

Hãy lắng nghe bài ca của chúng con
Khi nó vút bay lên tận trời cao
Cầu cho danh Người tràn ngập mặt đất
Như nước lấp đầy biển cả.

Hãy đến gặp gỡ trái tim con
Và xua đuổi mọi thứ gian tà
Cản đường Chúa đến trong ngày hôm nay

Lạy Cha chúng con ở trên trời
Chúng con nguyện danh cha cả sáng
Lạy cha, từ trời cao xin lắng nghe chúng con
Xin hãy tha tội cho chúng con.

Dẫu chúng con chỉ có vài người
Nhưng được bao quanh bởi biết bao người
Đã từng vượt sông trước đây*
Và đây là bài ca chúng con sẽ ca khen mãi mãi:

Thánh thiêng là Đức Chúa Trời! x8
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.