HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Note to God | JoJo tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Note to God | JoJo

If I wrote a note to God
I would speak whats in my soul
I'd ask for all the hate to be swept away,
For love to overflow
If I wrote a note to God
I'd pour my heart out on each page
I'd ask for war to end
For peace to mend this world
I'd say, I'd say, I'd say

Give us the strength to make it through
Help us find love cause love is over due
And it looks like we haven't got a clue
Need some help from you
Grant us the faith to carry on
Give us hope when it seems all hope is gone
Cause it seems like so much is goin wrong
On this road we're on

If I wrote a note to God
I would say what on my mind
I'd ask for wisdom to let compassion rule this world
Until these times
If I wrote a note to God
I'd say please help us find our way
End all the bitterness, put some tenderness in our hearts
And I'd say, I'd say, I'd say

Give us the strength to make it through
Help us find love cause love is over due
And it looks like we haven't got a clue
Need some help from you
Grant us the faith to carry on
Give us hope when it seems all hope is gone
Cause it seems like so much is goin wrong
On this road we're on

No, no no no
We can't do this on our own
So

Give us the strength to make it through
Help us find love cause love is overdue
And it looks like we haven't got a clue
Need some help from You
Grant us the faith to carry on
Give us hope when it seems all hope is gone
Cause it seems like so much is goin wrong
On this road we're on

If I wrote a note to God

Lời Việt

Note to God | JoJo

Nếu tôi viết thư cho Chúa
Tôi sẽ kể những điều trong tâm hồn tôi
Và tôi mong Người quét sạch mọi sự ghét giận trong tôi
Cho tình yêu tràn đầy
Nếu tôi viết thư cho Chúa
Tôi sẽ để tràn tình yêu của mình trên mỗi trang giấy
Tôi mong Ngài chấm dứt chiến tranh
Để hòa bình hàn gắn thế giới
Và tôi còn nói nhiều điều nữa

Hãy cho chúng con sức mạnh để làm mọi thứ
Và giúp chúng con tìm thấy tình yêu vì yêu thương chậm đến quá
Và có vẻ như chúng con chưa có manh mối nào
Cần sự giúp đỡ của Ngài
Hãy cho chúng con niềm tin để tiếp tục
Hãy cho chúng con hi vọng trong lúc vô vọng
Vì mọi thứ có vẻ đang sai lầm hết rồi
Trên con đường mà chúng con chọn

Nếu tôi viết thư cho Chúa trời
Tôi sẽ nói những gì mình nghĩ
Tôi mong Ngài ban cho trí tuệ để tình thương ngự trị thế giới này
Cho tới lúc này
Nếu tôi viết thư cho Chúa trời
Tôi mong ngày giúp đỡ chúng ta tìm ra biện pháp
Chấm dứt mọi đắng cay, ban yên lành cho tim chúng ta
Và tôi còn nói với Ngài nhiều thứ nữa

Hãy cho chúng con sức mạnh để làm mọi thứ
Và giúp chúng con tìm thấy tình yêu vì yêu thương chậm đến quá
Và có vẻ như chúng con chưa có manh mối nào
Cần sự giúp đỡ của Ngài
Hãy cho chúng con niềm tin để tiếp tục
Hãy cho chúng con hi vọng trong lúc vô vọng
Vì mọi thứ có vẻ đang sai lầm hết rồi
Trên con đường mà chúng con chọn

Không
Chúng con không thể thực hiện điều này một mình được
Vì thế

Hãy cho chúng con sức mạnh để làm mọi thứ
Và giúp chúng con tìm thấy tình yêu vì yêu thương chậm đến quá
Và có vẻ như chúng con chưa có manh mối nào
Cần sự giúp đỡ của Ngài
Hãy cho chúng con niềm tin để tiếp tục
Hãy cho chúng con hi vọng trong lúc vô vọng
Vì mọi thứ có vẻ đang sai lầm hết rồi
Trên con đường mà chúng con chọn

Nếu tôi viết thư cho Chúa trời

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
I'm So Sick | FlyleafXóa
Fade Away | Edita AbdieskiXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.