HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Macy's Day Parade | Green Day tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Macy's Day Parade | Green Day

Macy's Day Parade
Today's the Macy's Day Parade
The night of the living dead is on its way
With a credit report for duty call
It's a lifetime guarantee
Stuffed in a coffin 10 percent more free
Red light special at the mausoleum

Give me a something that I need
Satisfaction guaranteed to you
What's the consolation prize
economy sized dreams of hope

When I was a kid I thought
I wanted all the things that I haven't got
Oh but I learned the hardest way
Then I realized what it took
To tell the difference between thieves and crooks
A lesson learned and me and you

Give me something that I need
Satisfaction guarantee
'Cause I'm thinking about a brand new hope
The one I've never known
'Cause now I know it's all that I wanted

What's the consolation prize
economy sized dreams of hope
Give me something that I need
Satisfaction guaranteed
'Cause I'm thinking about a brand new hope
The one I've never known
And where it goes
And I'm thinking about the only road
The one I've never known and where it goes

And I'm thinking about a brand new hope
The one I've never known
'Cause now I know it's all that I wanted

Lời Việt

Macy's Day Parade | Green Day

Hôm nay là Lễ diễu hành Ngày Macy
(Diễn ra vào ngày lễ Tạ ơn, suốt 3 tiếng đồng hồ)
Đêm của những xác chết sống dậy
Với một báo cáo xác tín vì nhiệm vụ
Đó là một sự bảo đảm cả đời
Được nhồi nhét trong các quan tài, trống hơn 10%
Những ánh sáng đỏ đặc biệt trong lăng tẩm

Cho tôi cái tôi cần
Đảm bảo là sẽ thỏa mãn bạn
Phần thưởng giải khuây là gì
Giấc mơ hi vọng kiểu tiết kiệm

Khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩa
Tôi muốn tất cả những cái mà tôi không có
Nhưng một cách khó khăn tôi đã học được
Tôi nhận ra phải trả giá như thế nào
Để phân biệt được đâu là trộm cắp, đâu là lừa gạt
Học một bài học, cho bạn, cho tôi

Hãy cho tôi những gì tôi cần
Vì tôi đang nghĩ về một hi vọng mới toanh
Cái mà tôi chưa hề biết
Vì giờ tôi biết đó là những gì tôi cần

Phần thưởng giải khuây là gì
Giấc mơ hi vọng kiểu tiết kiệm
Cho tôi cái tôi cần
Đảm bảo là sẽ thỏa mãn
Vì tôi đang nghĩ về một hi vọng mới toanh
Cái mà tôi chưa hề biết
Và nó sẽ về đâu
Và tôi đang nghĩ về con đường duy nhất
Con đường tôi chưa hề biết và nó sẽ dẫn đến đâu

Vì tôi đang nghĩ về một hi vọng mới toanh
Cái mà tôi chưa hề biết
Vì giờ tôi biết đó là những gì tôi cần

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.