HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Promised Myself | A*teens tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Promised Myself | A*teens

I promised myself
I promised I'd wait for you
The midnight hour
I know you'll shine on through
I promised myself
I promised the world to you
I gave you flowers
You made my dreams come true
How many of us out there
Feel the need to run and look for shelter

I promised myself
That I'd say a prayer for you
A brand new tomorrow
Where all you wish comes true
I promised myself
(I promised, I Promised)
That I'd make it up to you
My sister and brother
Know I'm in love with you
(Aaaaaaa)

How many of us out there
Feel the pain of losing what was once there
God I know what people say about her
No mistake, who can live without love
I promised myself
(Aaaaaaa)
(I promised, I promised)

In the midnight hour I will wait for you
(For you)
I will wait for you
(I will wait, yeah)
I will wait for you
(I will wait for you)
In the midnight hour I will wait for you
(Uuuuu)
I will wait for you
x3

I promised myself
(I promised)
I promised I'd wait for you
(I promised I do, I do)
The midnight hour
(I promised, I promised)
I know you'll shine on through
(I know you'll shine on through)
I promised myself
(I promised, I promised)
I promised the world to you
(I promised the world to you)
I gave you flowers
(Flowers, flowers)
You made my dreams come true
(You made my dreams come true)

Lời Việt

I Promised Myself | A*teens

Anh tự hứa với bản thân
Anh hứa mình sẽ đợi chờ em
Vào lúc nửa đêm
Anh biết em sẽ tỏa sáng
Anh tự hứa với lòng
Anh hứa với thế giới, với cả em
Anh từng tặng em những đóa hoa
Em đã biến những giấc mơ của anh thành hiện thực
Có ai trong chúng ta ngoài đó
Cảm thấy cần chạy trốn và tìm nơi trú ẩn

Anh tự hứa với lòng
Anh sẽ cầu nguyện cho em
Một ngày mai thật tươi sáng
Nơi mọi mong ước của em thành hiện thực
Anh tự hứa với lòng mình
(Anh đã hứa, anh đã hứa)
Anh sẽ bù đắp cho em
Chị gái và em trai anh
Đều biết anh yêu em rồi
(Aaaa)

Có ai trong chúng ta ở đây
Cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát những thứ đã một lần tồn tại
Chúa, con biết những gì người ta nói về cô ấy
Không có lỗi gì cả, ai có thể sống thiếu tình yêu được đâu
Anh tự hứa với lòng mình
(aaaaa)
(Anh đã hứa, anh đã hứa)

Giữa đêm khuya anh vẫn sẽ đợi chờ em
(Chờ em)
Anh sẽ đợi chờ em
(Anh sẽ chờ)
Anh sẽ đợi chờ em
(Anh sẽ đợi chờ em)
Giữa đêm khuya anh vẫn sẽ đợi chờ em
(Uuuuu)
Anh sẽ đợi chờ em
x3

Anh tự hứa với lòng mình
Anh đã hứa
Anh đã hứa sẽ đợi chờ em
(Anh đã hứa)
Giữa đêm khuya
(Anh đã hứa)
Anh biết em sẽ tỏa sáng
(Anh biết em sẽ tỏa sáng)
Anh tự hứa với lòng mình
(Anh đã hứa)
Anh hứa với thế giới, với cả em
(Anh hứa với thế giới, với cả em)
Anh từng tặng em những đóa hoa
Em đã biến những giấc mơ của anh thành hiện thực
(Em đã biến những giấc mơ của anh thành hiện thực)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.