HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dreams | All Saints tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dreams | All Saints

Here I go again, got a broken heart
This time I'll get stronger
No grieving 'til the break of dawn
Aint falling easily, no longer

Dreams are dreams,
Will alas come true
Skies are clear, leaving me bright and blue
I will raise my glass to my heart and say,
"Here's to tomorrow, not yesterday"

Here's not to dreams that dont come true
Here's not to what was me and you
Here's not to all the days gone by
And to the truth that lived a lie.

Dreams are dreams,
Will alas come true
Skies will clear, leaving me bright and blue
I will raise my glass to my heart and say,
"Here's to tomorrow, not yesterday"
x3

My words are a whisper, in silence I shout...
No Hallmark card can spell it out.
Deep down inside, you know I care
There's nothing to say 'bout
the love we shared.

Dreams are dreams,
Will alas come true
Skies will clear, leaving me bright and blue
I will raise my glass to my heart and say,
"Here's to tomorrow, not yesterday"x3

Lời Việt

Dreams | All Saints

Tôi lại tới đây, mang theo con tim tan vỡ
Lần này tôi sẽ mạnh mẽ hơn
Không còn buồn đau đến khi ánh bình minh vụt tắt
Không dễ suy sụp đâu, không còn lâu nữa đâu.

Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ
Rồi sẽ biến thành sự thật
Bầu trời sáng trong hơn, toả lên tôi màu xanh sáng chói
Tôi ngẩng cao và nói với lòng mình
"Chỉ có ngày mai, không phải hôm qua"

Nơi đây không thuộc về những giấc mơ mãi ko thành sự thực
Nơi đây không thuộc về những gì giữa tôi và anh
Nơi đây không thuộc về những ngày đã qua
Và chỉ có sự thực là ta đã sống dối mình.

Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ
Rồi sẽ biến thành sự thật
Bầu trời sáng trong hơn, toả lên tôi màu xanh sáng chói
Tôi ngẩng cao và nói với lòng mình
"Chỉ có ngày mai, không phải hôm qua"

Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ
Rồi sẽ biến thành sự thật
Bầu trời sáng trong hơn, toả lên tôi màu xanh sáng chói
Tôi ngẩng cao và nói với lòng mình
"Chỉ có ngày mai, không phải hôm qua"
x3

Những lời tôi thầm thì, tôi hét lên trong lặng thinh
Chẳng có dấu xác nhận nào giải thích rõ được
Tận đáy lòng, anh hiểu là tôi lo sợ mà
Chẳng có gì để nói về
Tình yêu ta đã trao.

Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ
Rồi sẽ biến thành sự thật
Bầu trời sáng trong hơn, toả lên tôi màu xanh sáng chói
Tôi ngẩng cao và nói với lòng mình
"Chỉ có ngày mai, không phải hôm qua"
x3

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.