HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Swagger Jagger | Cher Lloyd tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Swagger Jagger | Cher Lloyd

Swagger jagger, swagger jagger
You should get some of your own
Count that money, get your game up
Get your game up, get your, get your, game up

You can't stop looking at me, staring at me
Be what I be, you can't stop looking at me,
So get up out my face,
You can't stop clicking at me,
Writing 'bout me, tweeting 'bout me,
I can't stop, it's what it gone be,
My swagger's in check

Get on the floor, get, get, get on the floor
My swagger's in check
Get on the floor, get, get, get on the floor
I got it in check

Swagger jagger, swagger jagger
You should get some of your own
Count that money, get your game up
You're a hater, just let it go

Swagger jagger, swagger jagger
You should get some of your own
Count that money, get your game up
Get your game up, get your game up

You can't stop shouting at me, calling at me,
Be what I be, you can't stop looking at me,
So get up out my way,
You can't stop YouTube-ing me,
On repeat, runnin' this beat,
You can't stop, it's funny to me,
I'm laughing all the way

Get on the floor, get, get, get on the floor
Get, get, get on the floor
Get, get, get on the floor
I got it in check

Swagger jagger, swagger jagger
You should get some of your own
Count that money, get your game up
You're a hater, just let it go

Swagger jagger, swagger jagger
You should get some of your own
Count that money, get your game up
Get your game up, get your game up

Hi hater, kiss kiss
I'll see you later
Hi hater,
It was very, very, very nice to meet you

Get on the floor...
Get, get, get...
Get on the floor...
Get on the floor...
I got it in check
Get on the floor...
Get on the floor...
My swagger's in check
Get on the floor...
Get on the floor...
I got it in check

Lời Việt

Swagger Jagger | Cher Lloyd

Này cái kẻ cắp gu thời trang, cái kẻ cắp gu thời trang kia
Bạn nên tự tạo cho mình phong cách riêng đi
Đếm hết đống tiền ấy, xông pha cuộc chơi của bạn đi
Xông pha cuộc chơi, xông pha, xông pha cuộc chơi của bạn đi

Bạn không thể thôi ngắm tôi, soi tôi
Học đòi như tôi, ngươi không thể thôi ngắm nhìn tôi
Thế nên biến khuất khỏi tôi đi
Bạn không thể thôi chụp tôi lia lịa
Viết lách về tôi, tweet về tôi suốt
Tôi không chịu thôi đâu, đó là điều xảy đến
Gu thời trang tôi đã được bảo chứng

Phóng vô sàn nhảy, phóng, phóng, phóng vô sàn nhảy đi
Gu thời trang tôi đã được bảo chứng
Phóng vô sàn nhảy, phóng, phóng, phóng vô sàn nhảy đi
Tôi đã bảo kê hết rồi

Này cái kẻ cắp gu thời trang, cái kẻ cắp gu thời trang kia
Bạn nên tự tạo cho mình phong cách riêng đi
Đếm hết đống tiền ấy, xông pha cuộc chơi của bạn đi
Bạn là kẻ đáng ghét, cứ bỏ qua cho xong

Này cái kẻ cắp gu thời trang, cái kẻ cắp gu thời trang kia
Bạn nên tự tạo cho mình phong cách riêng đi
Đếm hết đống tiền ấy, xông pha cuộc chơi của bạn đi
Xông pha cuộc chơi của bạn, xông pha cuộc chơi của bạn đi

Bạn không thể thôi hét tôi, gọi tôi
Học đòi như tôi, ngươi không thể thôi ngắm nhìn tôi
Thế nên tránh khỏi lối tôi đi
Bạn không thể thôi đăng Youtube tôi
Cứ thế lặp lại, nghe mãi giai điệu này
Bạn không thể thôi, với tôi cũng vui vui
Tôi cứ thế cười đủ mọi kiểu

Phóng vô sàn nhảy, phóng, phóng, phóng vô sàn nhảy đi
Phóng, phóng, phóng vô sàn nhảy đi
Phóng, phóng, phóng vô sàn nhảy đi
Tôi đã bảo kê hết rồi

Này cái kẻ cắp gu thời trang, cái kẻ cắp gu thời trang kia
Bạn nên tự tạo cho mình phong cách riêng đi
Đếm hết đống tiền ấy, xông pha cuộc chơi của bạn đi
Bạn là kẻ đáng ghét, cứ bỏ qua cho xong

Này cái kẻ cắp gu thời trang, cái kẻ cắp gu thời trang kia
Bạn nên tự tạo cho mình phong cách riêng đi
Đếm hết đống tiền ấy, xông pha cuộc chơi của bạn đi
Xông pha cuộc chơi của bạn, xông pha cuộc chơi của bạn đi

Chào kẻ đáng ghét, hôn này, hôn này
Tôi sẽ gặp lại bạn sau
Chào kẻ đáng ghét
Rất, rất, rất vui khi biết bạn

Phóng vô sàn nhảy đi
Phóng, phóng, phóng
Phóng vô sàn nhảy đi
Phóng vô sàn nhảy đi
Tôi đã bảo kê hết rồi
Phóng, phóng, phóng
Gu thời trang tôi đã được bảo chứng
Phóng vô sàn nhảy đi
Phóng vô sàn nhảy đi
Tôi đã bảo kê hết rồi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.