HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Am | Die Happy tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Am | Die Happy

I'm an angel, I'm a devil

I am sometimes in between

I'm as bad as it can get

And good as it can be

Sometimes I'm a million colours

Sometimes I'm black and white

I am all extremes

Try to figure me out you never can

There's so many things I am

I am special

I am beautiful

I am wonderful

and powerful

Unstoppable

Sometimes I'm miserable

Sometimes I'm pitiful

But that's so typical of all the things I am

I'm someone filled with self-belief

I'm haunted by self-doubt

I've got all the answers

I've got nothing figured out

I like to be by myself

I hate to be alone

I'm up and I am down

But that's part of the thrill

Part of the plan

Part of all of the things I am

I'm a million contradictions

Sometimes I make no sense

Sometimes I'm perfect

Sometimes I'm a mess

Sometimes I'm not sure who I am

But,

I am special

I am beautiful

I am wonderful

And powerful

Unstoppable

Sometimes I'm miserable

Sometimes I'm pitiful

But that's so typical of all the things I am

I am special

I am beautiful

I am wonderful

and powerful

Unstoppable

Sometimes I'm miserable

Sometimes I'm pitiful

But that's so typical of all the things I am

Of all the things I am

Sometimes I'm miserable

Sometimes I'm pitiful

But that's so typical of all the things I am

Of all the things I am

Lời Việt

I Am | Die Happy

Tôi là một thiên thần, tôi là một ác quỷ

Đôi khi tôi là cả hai (lẫn lộn, nửa này nửa kia)

Tôi có thể trở nên rất xấu

Và cũng có thể rất tốt

Đôi khi tôi là hỗn hợp cả triệu màu sắc

Đôi khi tôi chỉ là trắng đen

Tôi là tất cả những thái cực

Anh không thể nào nhận biết được tôi

Tôi là rất nhiều thứ

Tôi đặc biệt

Tôi đẹp đẽ

Tôi tuyệt vời

Và đầy quyền năng

Không thể ngăn trở được

Đôi khi tôi đáng thương

Đôi khi tôi đáng khinh (pitiful có nhiều nghĩa nhưng nghĩa "đáng khinh", tuy ít dùng, là nghĩa đối lập với "miserable")

Nhưng mà tất cả đều là những điển hình của tôi

Tôi là người tự tin

Tôi bị ám ảnh bởi sự tự vấn

Tôi có tất cả những câu trả lời

Tôi không hiểu được điều gì cả

Tôi thích là chính tôi

Tôi ghét ở một mình

Tôi hi vọng và tôi nản lòng

Nhưng đó là một phần của rung động

Một phần của dự kiến

Một phần của tất cả muôn hình vạn trạng của tôi

Tôi là một triệu mặt mâu thuẫn

Đôi khi tôi chả có nghĩa lý gì

Đôi khi tôi hoàn hảo

Đôi khi tôi là môt mớ hỗn độn

Đôi khi tôi không chắc mình là cái gì nữa

Nhưng,

Tôi đặc biệt

Tôi đẹp đẽ

Tôi tuyệt vời

Và đầy quyền năng

Không gì có thể ngăn trở được

Đôi khi tôi đáng thương

Đôi khi tôi đáng khinh

Nhưng đó là những điển hình của tôi


Tôi đặc biệt

Tôi đẹp đẽ

Tôi tuyệt vời

Và đầy quyền năng

Không gì có thể ngăn trở được

Đôi khi tôi đáng thương

Đôi khi tôi đáng khinh

Nhưng đó là những điển hình của tôi

Tất cả những gì là tôi

Đôi khi tôi đáng thương

Đôi khi tôi đáng khinh

Nhưng đó là những điển hình của tôi

Tất cả những gì là tôi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Complain | David ArchuletaXóa

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.