HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Elements | Blue tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Elements | Blue

Hey, hey, wow, yeah

Alice in her Wonderland
Her world is big but it's just pretend
Is there a day when we will understand
This circus we call life?

I keep on hearing time and time again
If we won't listen then our world will end
We don't say it just to make amends
Listen through the script of prayers

It's not necessary for an eagle to be a crow
The circle of life is here and respect we must show

Earth, wind, water and fire
Seems like we've lost our desire
To fight for what we know is right
Lost in our way of life
Earth, wind, water and fire
Seems like we've lost our desire
To fight for what we know is right
The elements of life

Would you believe there are better ways
To justify what the people say?
Nothing seems unique these days
In the circus we call life

I've heard the line that I'm just a man
Nothing changes we must make a stand
And if that means to fight we can

It's not necessary for an eagle to be a crow
The circle of life is here and respect must be shown

Earth, wind, water and fire
Seems like we've lost our desire
To fight for what we know is right
Lost in our way of life
Earth, wind, water and fire
Seems like we've lost our desire
To fight for what we know is right
The elements of life

Colors and fountains and mountains and trees
Take just a second to stop and to think
God was an artist painted pictures to see
Look how beautiful life can be

Colors and fountains and mountains and trees
Take just a second to stop and to think
God was an artist painted pictures to see
Look how beautiful life can be

Earth, wind, water and fire
Seems like we've lost our desire
To fight for what we know is right
Lost in our way of life
Earth, wind, water and fire
Seems like we've lost our desire
To fight for what we know is right
The elements of life

Colors and fountains and mountains and trees
Take just a second to stop and to think
God was an artist painted pictures to see
Look how beautiful life can be

Colors and fountains and mountains and trees
Take just a second to stop and to think
God was an artist painted pictures to see
Look how beautiful life can be

Lời Việt

Elements | Blue

Hey, hey, wow, yeah

Alice trong xứ sở thần tiên
Thế giới của cô thì rộng lớn nhưng đó chỉ là giả vờ thôi
Phải chăng có một ngày khi ta sẽ hiểu ra không
Chúng ta gọi cuộc sống là gánh xiếc này ư

Không biết bao lần tôi cứ tiến bước
Nếu chúng ta không lắng nghe
Rồi thế giới của chúng ta sẽ tàn lụi
Chúng tôi không chỉ nói như vậy để sửa lại lỗi lầm
Lắng nghe qua những lời nguyện cầu đã viết ra

Vì một con đại bàng nhất thiết đâu phải thành một con quạ
Vòng tròn của cuộc đời là ở nơi đây
Và chúng ta phải tỏ lòng tôn kính

Đất, gió, nước và lửa
Dường như chúng ta như đã đánh mất mong ước bỏng cháy
Để chiến đấu cho những gì ta biết là lẽ phải
Đánh mất đi cách sống
Đất, nước, nước và lửa
Dường như chúng ta như đã đánh mất mong ước bỏng cháy
Để chiến đấu cho những gì ta biết là lẽ phải
Ôi, những yếu tố của sự sống

Bạn sẽ tin rằng có nhiều cách tốt hơn
Để bào chữa cho những gì con người đã nói ra ư
Không có gì trông khác thường vào những ngày này
Trong cái gánh xiếc ta gọi là cuộc đời

Tôi đã nghe câu nói rằng tôi chỉ là một con người
Không có gì thay đổi cả, ta phải đứng vững
Nếu nó có nghĩa ta có thể đấu tranh

Vì một con đại bàng nhất thiết đâu phải thành một con quạ
Vòng tròn của cuộc đời là ở nơi đây
Và chúng ta phải tỏ lòng tôn kính

Đất, gió, nước và lửa
Dường như chúng ta như đã đánh mất mong ước bỏng cháy
Để chiến đấu cho những gì ta biết là lẽ phải
Đánh mất đi cách sống
Đất, nước, nước và lửa
Dường như chúng ta như đã đánh mất mong ước bỏng cháy
Để chiến đấu cho những gì ta biết là lẽ phải
Ôi, những yếu tố của sự sống

Những sắc màu, những con suối rồi những ngọn núi và những đám cây
Ngừng lại chỉ phút giây để suy nghĩ
Chúa là một người nghệ sĩ vẽ tranh đã trông thấy
Trông thấy cuộc sống đẹp biết nhường nào

Đất, gió, nước và lửa
Dường như chúng ta như đã đánh mất mong ước bỏng cháy
Để chiến đấu cho những gì ta biết là lẽ phải
Đánh mất đi cách sống
Đất, nước, nước và lửa
Dường như chúng ta như đã đánh mất mong ước bỏng cháy
Để chiến đấu cho những gì ta biết là lẽ phải
Ôi, những yếu tố của sự sống

Những sắc màu, những con suối rồi những ngọn núi và những đám cây
Ngừng lại chỉ phút giây để suy nghĩ
Chúa là một người nghệ sĩ vẽ tranh đã trông thấy
Trông thấy cuộc sống đẹp biết nhường nào

Những sắc màu, những con suối rồi những ngọn núi và những đám cây
Ngừng lại chỉ phút giây để suy nghĩ
Chúa là một người nghệ sĩ vẽ tranh đã trông thấy
Trông thấy cuộc sống đẹp biết nhường nào

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.