HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dyin' Ain't Much Of A Livin' | Bon Jovi tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dyin' Ain't Much Of A Livin' | Bon Jovi

A whiskey bottle comforts me
And tells me not to cry
While a full moon says a prayer for me
I try to close my eyes

But the night's there to remind me
Of the guns and the early graves
The ghosts appear as I fall asleep
To sing an outlaw's serenade

Dyin' ain't much of a livin'
When you're livin' on the run
Dyin' ain't much of a livin' for the young
Is it too late to ask for forgiveness
For the things that I have done
Dyin' ain't much of a livin' for the young

The desert's been a friend to me
It covers me by night
And a snakebite's not my enemy
But it taught me how to fight

All this fame don't bring you freedom
Though it wears a this disguise
When an outlaw is just a man to me
And a man has to die

Dyin' ain't much of a livin'
When you're livin' on the run
Dyin' ain't much of a livin' for the young
Is it too late to ask for forgiveness
For the things that I have done
Dyin' ain't much of a livin' for the young

Solo

And I hope someone will pray for me
When it's my turn to die... pray for me

Chorus

Lời Việt

Dyin' Ain't Much Of A Livin' | Bon Jovi

Một chai rượu whiskey làm cho tôi khuây khỏa
Và nhắc tôi chờ có khóc làm gì
Khi trăng tròn nhẩm lời nguyện cầu cho tôi
Tôi đã cố mỏ mắt

Nhưng bóng đêm còn đó
Để gợi nhớ
Những khẩu súng những nấm mồ mới cất
Bóng ma xuất hiện khi tôi trong cơn ngủ
Hát bài ca của kẻ sống ngoài vòng

Chết không phải là tất cả của cuộc sống
Khi bạn sống một cuộc đời hối hả
Chết không phải là tất cả cuộc sống với lớp trẻ
Quá muộn thay để cầu xin thứ tha
Cho những điều tôi đã gây nên

Hoang mạc kia là bạn đồng hành của tôi
Bao bọc tôi che chở trong đêm tối
Và nọc rắn chẳng phải kẻ thù đâu
Bởi nó dậy tôi phải chiến đấu thế nào

Mọi danh vọng không mang lại tự do
Dẫu có mang lớp vỏ bọc trá hình
Khi kẻ ngoài vòng cũng chỉ là một con người
Với tôi,và gã đó phải chết

Chết không phải là tất cả của cuộc sống
Khi bạn sống một cuộc đời hối hả
Chết không phải là tất cả cuộc sống với lớp trẻ
Quá muộn thay để cầu xin thứ tha
Cho những điều tôi đã gây nên

Và tôi ước ai đó sẽ cầu nguyện cho tôi
Khi đến lượt tôi phải chết
xin hãy cầu cho tôi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.