HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Farewell | Summoning tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Farewell | Summoning

Who can find you clear springs of waters, but I can!
Who can tell you the age of the moon, but I can!
Who can call the fish from the depths of the sea, yes I can!
Who can change the shapes of the hills and the headlands, I can!

I have been a sword in the hand,
I have been a shield in a fight,
I have been the string of a harp,
I can shift my shape like a god.

Farewell, leave the shore to an ocean wide and untamed
Hold your shield high, let the wind bring your enemy your nightmare
By the bane of my blade, a mighty spell is made and
Far beyond the battle blood shall fall like a hard rain.

Lời Việt

Farewell | Summoning

Ai có thể tìm cho ngươi mọi suối nguồn của nước,
Ngoại trừ ta!
Ai có thể nói cho ngươi được tuổi của vầng trăng,
Ngoại trừ ta!
Ai có thể gọi cá lên từ vực đại dương sâu thẳm,
Đúng, chỉ mình ta!
Ai có thể đổi thay dáng hình những mũi đất và đồi núi
Ta!

Ta đã từng mang thanh gươm trong tay
Ta đã từng cầm khiên trong chiến trận
Ta đã từng gảy dây của đàn hạc
Ta có thể thay đổi dáng hình tựa đấng thần linh

Vĩnh biệt, để lại bờ biển cho đại dương bao la và hung hãn
Gĩư chắc tấm khiên của ngươi, hãy để cơn gió mang đi những kẻ thù, cơn ác mộng của ngươi.
Bằng việc hạ thanh gươm ta xuống, một câu thần chú vĩ đại được làm nên, và (ngươi sẽ thấy)
Phía xa xa máu chiến trận đổ như mưa rào.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.