HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fragile | Kerli tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fragile | Kerli

You think you know me
And everything that you consider me
You think you know my name

You think you know me
And everything you get a chance to see
You think you know my face
You think you know my face

You think you see me
And everything that you consider me
You think I'm more than you

You think you see me
Like the way I'm strong and stand by you
I am fragile too, I am fragile too

Yeah, I will be fine
As the time goes by
It may hurt at nights
But I will be fine
I will be just fine

They think they know me
And everything that they consider me
They think I never cry

They are thinking
While they're making up their twisted lies
She won't mind, she is nice
She's as cold as ice

You think you see me
And everything that you consider me
You think I'm more than you

You think you see me
Like the way I'm strong and stand by you
But I am fragile too, I am fragile too
I am fragile too, I am fragile too
Just like you.

Lời Việt

Fragile | Kerli

Bạn nghĩ bạn biết tôi
Và mọi điều bạn lưu tâm ở tôi
Bạn nghĩ bạn biết tên tôi

Bạn nghĩ bạn biết tôi
Và mọi thứ bạn cố nắm lấy cơ hội để thấy
Bạn nghĩ bạn biết mặt tôi
Bạn nghĩ bạn biết mặt tôi

Bạn nghĩ bạn nhìn thấy tôi
Và mọi điều bạn lưu tâm ở tôi
Bạn nghĩ tôi hơn bạn nhiều

Bạn nghĩ bạn nhìn thấy tôi
Như cái cách tôi mạnh mẽ và đứng vững bên bạn
Nhưng tôi cũng yếu đuối, tôi cũng mong manh

Đúng, rồi tôi sẽ ổn thôi
Khi thời gian trôi qua
Có thể sẽ đớn đau trong màn đêm
Nhưng rồi tôi sẽ ổn thôi
Tôi sẽ ổn

Họ nghĩ họ biết tôi
Và mọi điều họ lưu tâm ở tôi
Họ nghĩ tôi không bao giờ biết khóc

Họ đang nghĩ
Trong khi họ cố tạo ra những lời dối trá
Cô ấy sẽ không bận tâm, cô ấy xinh đẹp
Cô ấy lạnh như băng

Bạn nghĩ bạn nhìn thấy tôi
Và mọi điều anh lưu tâm ở tôi
Bạn nghĩ tôi hơn bạn nhiều

Bạn nghĩ bạn nhìn thấy tôi
Như cái cách tôi mạnh mẽ và đứng vững bên bạn
Nhưng tôi cũng yếu đuối, tôi cũng mong manh
Tôi cũng yếu đuối, cũng mong manh
Như bạn vậy

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.