HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Qwerty | Linkin Park tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Qwerty | Linkin Park

QWERTY


I didn't think that I had a debt to pay
'Til they came to take what I had left away
You said you wouldn't put me to the test today
But I remember you saying that yesterday
There was a time when your mind wasn't out of control
Every memory and confession pourin' out of your soul
Like a pill you couldn't swallow so it swallowed you whole
Another lie hard to follow, it followed you home

And like that
Broken down
A victim of your plight

Fire so out of control
Every memory and confession pourin' out of your soul

And like that
Broken down
A victim of you lies
You hide behind

Lies
You don't know
Why
You crossed the line
Wrapped up inside your
Lies
You hide behind
Lies
You're lost inside that cold disguise
Behind your lies

I don't know what I thought I might say
Seems like we never would talk the right way
Every other minute I fought for my place
And drop what I made thought you might say so
I'm guessing that you probably know
When your inside's hollow and you want to be cold
Like a pill hard to swallow so it swallowed you whole
Another lie hard to follow, it followed you home

And like that
Broken down
A victim of your lies
You hide behind
Lies
You don't know
Why
You crossed the line
Wrapped inside your lies
You hide behind
Lies
You're lost inside that cold disguise
Behind your lies

You're faking, you're mistaken
If you think that you could climb out of this hole
Forsaken, what would take me?
Analyzing by the power of your soul

Broken down, a victim of your
Faking, your mistaken
If you think that you could climb out of this hole
Broken down, a victim of your lies

You hide behind
Lies
You don't know
Why
You hide behind

Lies
You don't know
Why
You hide behind
Lies
You don't know
Why
You hide behind
Wrapped up inside your lies

You hide behind
Lies
You don't know
Why
You crossed the line
Wrapped up inside your
Lies
You hide behind
Lies
You're lost inside that cold disguise
Behind your lies

Lời Việt

Qwerty | Linkin Park

Tôi đã không nghĩ là mình có nợ mà trả
Cho đến khi chúng đến để lấy cái tôi còn sót lại đi
Các người nói các người sẽ không đặt tôi vào thử thách hôm nay
Nhưng tôi nhớ là các người nói nó vào hqua
Đã có lúc đầu óc bạn còn kiểm soát được
Mọi kí ức và lời thú tội trút ra từ linh hồn bạn
Như là viên thuốc bạn đã ko thể nuốt nó, vậy nó đã nuốt bạn
Một sự dối trá khó mà đi theo ,nó theo bạn về nhà

Và thế đấy
Suy sụp
Một nạn nhân của sự tuyệt vọng của bạn

Lửa hoàn toàn mất kiểm soát
Mọi kí ức và lời thú tội trút ra từ linh hồn bạn

Và thế đấy
Suy sụp
Một nạn nhân của sự tuyệt vọng của bạn

Dối trá
Bạn chả biết vì sao
Bạn đã vượt lằn ranh
Được gói trong những dối trá của bạn
Bạn trốn đằng sau
Dối trá
Bạn lạc lõng trong vỏ bọc lạnh lùng
Đằng sau những dối trá của bạn

Tôi chẳng biết cái gì tôi đã nghĩ là phải nói
có vẻ như chúng ta chẳng bao giờ nói chuyện theo cách phù hợp
Mỗi phút khác tôi chiến đấu cho chỗ của mình
và bỏ rơi cái tôi đã làm, nghĩ rằng bạn sẽ nói vậy
Tôi đoán là bạn có biết rằng là
Khi bên trong bạn trống rỗng và bạn muốn lạnh lùng
Như là viên thuốc khó mà nuốt, nên nó nuốt cả bạn
Một sự dối trá khó mà đi theo ,nó theo bạn về nhà

Và thế đấy
Suy sụp
Một nạn nhân của sự tuyệt vọng của bạn
Dối trá
Bạn chả biết vì sao
Bạn đã vượt lằn ranh
Được gói trong những dối trá của bạn
Bạn trốn đằng sau
Dối trá
Bạn lạc lõng trong vỏ bọc lạnh lùng
Đằng sau những dối trá của bạn

Bạn giả vờ, bạn lầm lẫn
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể trèo khỏi cái hố này
Bị quên lãng, cái gì sẽ lấy tôi?
Phân tích bởi quyền năng của linh hồn bạn

Suy sụp, một nạn nhân của
Sự giả vờ, sự lần lẫn của bạn
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể trèo khỏi cái hố này
Suy sụp, một nạn nhân của những sự dối trá của bạn

Bạn trốn đằng sau
Dối trá
Bạn chả biết vì sao
Dối trá
Bạn trốn đằng sau

Dối trá
Bạn chả biết vì sao
Bạn trốn đằng sau
Dối trá
Bạn chả biết vì sao
Bạn trốn đằng sau
Được gói trong những dối trá của bạn

Bạn trốn đằng sau
Dối trá
Bạn chả biết vì sao
Bạn đã vượt lằn ranh
Được gói trong những dối trá của bạn
Dối trá
Bạn lạc lõng trong vỏ bọc lạnh lùng
Đằng sau những dối trá của bạn

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.