HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài In Pieces | Linkin Park tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

In Pieces | Linkin ParkTelling me to go,
But hands beg me to stay.
Your lips say that you love,
Your eyes say that you hate.

There's truth in your lies,
Doubt in your faith.
What you build you lay to waste.
There's truth in your lies,
Doubt in your faith.
All I've got's what you didn't take.

So I, I won't be the one,
Be the one to leave this,
In pieces.
And you, you will be alone,
Alone with all your secrets,
And regrets.
Don't lie.

You promise me the sky,
Then toss me like a stone.

You wrap me in your arms,
And chill me to the bone.

There's truth in your lies,
Doubt in your faith.
All I've got's what you didn't take.

So I, I won't be the one,
Be the one to leave this,
In pieces.
And you, you will be alone,

Alone with all your secrets,
And regrets.
Don't lie.

[Guitar solo]

So I, I won't be the one,
Be the one to leave this,
In pieces.
And you, you will be alone,
Alone with all your secrets,
And regrets.
Don't lie.

Lời Việt

In Pieces | Linkin Park

Vụn vỡ

lẽ ra là tôi ra đi,
nhưng đôi tay nài tôi ở lại.
Đôi môi em nói rằng yêu,
nhưng đôi mắt bảo rằng em ghét.

có sự thật trong những lời dối trá,
sự nghi ngờ trong niềm tin của em.
những gì em dựng nên, bày ra rồi bỏ phí.
có sự thật trong những lời dối trá,
sự nghi ngờ trong niềm tin của em.
Tôi có những gì mà em đã không mang đi

vì thế mà, tôi sẽ không là người duy nhất
người duy nhất rời khỏi đây,
vụn vỡ.
và em, em sẽ một mình
một mình với những điều kín giấu của em,
và hối tiếc.
Đừng lừa dối.

em hứa hẹn cùng tôi đó là bầu trời,
nhưng rồi ném đi như hòn đá.

em giữ tôi trong vòng tay,
và làm tôi buốt lạnh tật xương.

có sự thật trong những lời dối trá,
sự nghi ngờ trong niềm tin của em.
Những gì tôi có là những điều em không có.

vì thế mà, tôi sẽ không là người duy nhất
người duy nhất rời khỏi đây,
vụn vỡ.
và em, em sẽ một mình

một mình với những điều kín giấu của em,
và hối tiếc.
Đừng lừa dối.

[Guitar solo]

vì thế mà, tôi sẽ không là người duy nhất
người duy nhất rời khỏi đây,
vụn vỡ.
và em, em sẽ một mình
một mình với những điều kín giấu của em,
và hối tiếc.
Đừng lừa dối..

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Everlasting Love | The CompanyXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.