HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Because He lives - Vì Giê-xu sống | Anne Martin tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Because He lives - Vì Giê-xu sống | Anne Martin

Because He lives

God sent His Son, they called Him, Jesus;
He came to love, heal and forgive;
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Savior lives!

Chorus
Because He lives, I can face tomorrow,
Because He lives, all fear is gone;
Because I know He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives!

How sweet to hold a newborn baby,
And feel the pride and joy he gives;
But greater still the calm assurance:
This child can face uncertain days because He Lives!

Chorus
Because He lives, I can face tomorrow,
Because He lives, all fear is gone;
Because I know He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives!

And then one day, I'll cross the river,
I'll fight life's final war with pain;
And then, as death gives way to vict'ry,
I'll see the lights of glory and I'll know He lives!

Chorus
Because He lives, I can face tomorrow,
Because He lives, all fear is gone;
Because I know He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives!

Lời Việt

Because He lives - Vì Giê-xu sống | Anne Martin

Vì Giê-xu sống

Đức Chúa Trời sai Con Ngài, mà chúng ta gọi là Chúa Giê-xu, xuống thế gian
Để ban phát tình yêu thương, sự chữa lành cùng sự tha thứ
Ngài đã sống và đã chết giữa vòng chúng ta để chuộc tội cho chúng ta
Nhưng có một điều
Là ngôi mộ trống vẫn còn đó, minh chứng rằng Chúa tôi vẫn sống

Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hi vọng
Mọi nỗi sợ hãi đều tan biến đi
Vì tôi biết Đấng nắm giữ tương lai
Và cuộc đời này đáng sống
Chỉ vì tôi biết Chúa tôi vẫn sống

Thật hạnh phúc biết bao khi trên tay bạn ẵm một đứa trẻ sơ sinh
Thằng nhỏ chắc sẽ mang đến cho bạn cảm thấy tự hào và vui sướng
Nhưng bạn có một niềm hạnh phúc lớn hơn
Đó là một sự bảo đảm tuyệt đối bạn nên biết
Rằng đứa trẻ này có thể đương đầu với ngày mai
Vì Giê-xu của nó vẫn sống

Và rồi sẽ đến lúc tôi biết mình phải vượt qua con tử hà đó
Những ngày cuối đời tôi sẽ tranh chiến trong nỗi đớn đau
Nhưng khi u ám nhường lối cho sự vinh quang chói lòa
Tôi sẽ thấy hào quang của vinh hiển
Và tôi biết chắc Chúa tôi vẫn sống.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.