HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dwelling place - Chốn nương thân | Tommy Walker tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dwelling place - Chốn nương thân | Tommy Walker

God of glory, God of wonder, God of beauty,
You reign through all eternity
Before the mountains
Or the earth had been formed
You were our everlasting Lord.

You’ve been our home
You’ve been our shelter safe
For young and old to generations past
We stand in awe of a God so great
We stand in thanks, oh yes we do Lord, of Your faithfulness
O Lord, You’ve been our dwelling place.

God of glory, God of wonder, God of beauty,
You reign through all eternity
Before the mountains
Or the earth had been formed
You were our everlasting Lord.

You’ve been our home
You’ve been our shelter safe
For young and old to generations past
We stand in awe of a God so great
We stand in thanks for Your faithfulness
O Lord, You’ve been our dwelling place.

Lời Việt

Dwelling place - Chốn nương thân | Tommy Walker

Đức Chúa Trời vinh hiển, Đức Chúa Trời quyền bính, Đức Chúa Trời cao trọng
Chúa cai trị từ trước vô cùng
Trước khi núi non và trái đất được dựng nên
Thì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống của dân tộc tôi

Ngài là nơi cư trú
Là cánh an toàn
Cho người trẻ tuổi cùng người già cả
Trải qua các thế hệ
Chúng tôi kính sợ trước một Đức Chúa Trời vĩ đại
Chúng tôi chúc tạ sự thành tín Ngài
Ôi, Chúa chúng tôi ơi
Thật Chúa là chốn nương thân của dân tộc tôi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.