HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Emmanuel - Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta | Tommy Walker tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Emmanuel - Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta | Tommy Walker

There is a God so big no one can fathom
How He holds this world and this universe together
Though he has all power He was born to us
This little Baby
So He could be called “God with us”

There is a King He left His throne in glory
From heaven fame to a humble little stable He did lay
Gave us His crown so that we could all be found
So He could be called “God with us”

Emmanuel, Emmanuel
We worship You, Emmanuel
Such awesome power, such humble love
We honor You, our God with us

While on the earth He became a Man of sorrows
Despised for me so that I could be accepted and set free
Then He rose again and His Holy Spirit He did send
So He could be called “God with us”

Emmanuel, Emmanuel
We worship You, Emmanuel
Such awesome power, such humble love
We honor You, our God with us

Emmanuel, Emmanuel
We worship You, Emmanuel
Such awesome power, such humble love
We honor You, our God with us

Forever and ever
He’ll be with us never leave us
Forever and ever
May His highest praise be heard

Forever and ever
He’ll be with us never leave us
Forever and ever
May His highest praise be heard
……………

Lời Việt

Emmanuel - Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta | Tommy Walker

Có một Đức Chúa Trời vĩ đại mà con người chẳng bao giờ hiểu được
Làm thế nào Ngài vận hành cái thế giới nhỏ bé cùng vũ trụ bao la này
Dầu Ngài toàn năng, Ngài vẫn đến với chúng ta như một đứa trẻ
Để muôn dân gọi Ngài là "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta"

Có một vị Vua, bằng lòng rời bỏ ngai vinh hiển
Từ trời cao đến nơi chuồng chiên thấp hèn
Trao chúng ta mão triều thiên để chúng ta không lạc mất
Và chúng ta tung hô Ngài là "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta"

Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta
Chúng con tôn thờ Ngài, Chúa chúng con
Quyền phép Ngài thật đáng sợ
Tình yêu Ngài thật khiêm nhu
Chúng con tôn cao danh Ngài,

Ngài đã mặc lấy hình hài của một người thống khổ khi còn sống trên đất
Bị khinh chê, ruồng bỏ vì con
Để nhờ đó con được tha sự vi phạm mình và được phóng thích
Rồi Ngài phục sinh khải hoàn, ban Thần Yên Ủi cho chúng con
Đấng ấy sẽ chẳng lìa chúng con
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta

Mãi mãi, Ngài chẳng lìa chúng ta đâu
Nguyện lời tán mỹ của chúng con Chúa nghe thấy

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.