HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Doxology - Tôn vinh Chân Thần | Tommy Walker tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Doxology - Tôn vinh Chân Thần | Tommy Walker

Praise God, from Whom all blessings flow;
Praise Him, all creatures here below;
Praise Him above, ye Heavenly Host;
Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.

Lời Việt

Doxology - Tôn vinh Chân Thần | Tommy Walker

Tôn vinh chân thần, nguồn ơn vô đối,
Dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi,
Trời cao cũng chung ca ngợi Ba Ngôi,
Chúa Cha cùng Con với Linh muôn đời. A-men!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.