HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Old rugged Cross - Thập Tự xưa | Alan Jackson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Old rugged Cross - Thập Tự xưa | Alan Jackson

On a hill far away, stood an old rugged Cross
The emblem of suff'ring and shame
And I love that old Cross
where the Dearest and Best
For a world of lost sinners was slain

So I'll cherish the old rugged Cross
Till my trophies at last I lay down
I will cling to the old rugged Cross
And exchange It some day for a crown

Oh that Old Rugged Cross
So despised by the world,
Has a wondrous attraction for me;
For the dear Lamb of God
left His glory above
To bear it to dark Calvary.

So I'll cherish the old rugged Cross
Till my trophies at last I lay down
I will cling to the old rugged Cross
And exchange It some day for a crown

In that old rugged Cross, stained with blood so divine,
A wondrous beauty I see,
For ’twas on that old cross Jesus suffered and died,
To pardon and sanctify me.

To the old rugged Cross, I will ever be true
Its shame and reproach gladly bear
Then He'll call me someday
To my home far away
Where His glory forever I'll share

And I'll cherish the old rugged Cross
Till my trophies at last I lay down
I will cling to the old rugged Cross
And exchange It some day for a crown

Lời Việt

Old rugged Cross - Thập Tự xưa | Alan Jackson

Thập Tự xưa sừng sững cao
Dựng tận trên sườn núi xa
Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục
Lòng tôi yêu Thập Giá xưa
Nơi Vua vinh diệu chí cao
Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương

Lòng tôi say mê bóng dáng Thập Tự xưa
Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời
Lòng ôm ấp mối quyến luyến với Thập Tự
Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi

Thập tự xưa hình xấu xa
Toàn trần gian đều mỉa mai
Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm
Vì Chiên Con từ Chúa Cha
Rời trời cao đầy hiển vinh
Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha

Lòng tôi say mê bóng dáng Thập Tự xưa
Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời
Lòng ôm ấp mối quyến luyến với Thập Tự
Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi

Thập Tự xa lạ thuở xưa
chìm ngập trong giòng huyết thiêng
Nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trọng
Vì tại trên Thập Giá xưa, Jê-sus yên lặng khổ đau
Ðem tha thứ nguyên lành đến cho chính tôi.

Lòng tôi say mê bóng dáng Thập Tự xưa
Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời
Lòng ôm ấp mối quyến luyến với Thập Tự
Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi

Từ nay trung thành mãi luôn
Phục tại chân Thập Giá xưa
Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc
Ngày tương lai bừng sáng tươi
Jêsus kêu gọi chính tôi
Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang

Lòng tôi say mê bóng dáng Thập Tự xưa
Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời
Lòng ôm ấp mối quyến luyến với Thập Tự
Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.