HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài He knows my name - Người biết tên tôi | Tommy Walker tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

He knows my name - Người biết tên tôi | Tommy Walker

I have a Maker
He formed my heart
Before even time began
My life was in his hands

He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and He hears me when I call

I have a Father
He calls me His own
He’ll never leave me
No matter where I go

He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and He hears me when I call

Lời Việt

He knows my name - Người biết tên tôi | Tommy Walker

Tôi biết mình có một Đấng Tạo Hóa
Người đã nắn nên trái tim này
Từ trước vô cùng
Cuộc đời tôi đã trong tay Người

Người biết tên gọi của tôi
Biết những tư tưởng của lòng tôi
Người thấy những giọt lệ tôi rơi
Và Người lắng nghe khi tôi kêu cầu

Tôi có một người Cha
Người gọi tôi của riêng Người
Chẳng rời tôi bất cứ phương nào tôi đi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
I'm So Sick | FlyleafXóa
Fade Away | Edita AbdieskiXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.