HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài He saved us to show His glory - Chúa cứu chúng ta để bày tỏ sự cao trọng Ngài | Tommy Walker tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

He saved us to show His glory - Chúa cứu chúng ta để bày tỏ sự cao trọng Ngài | Tommy Walker

Oh, eh…
Thank You for saving me, Lord!
Someone like me
I’m so thankful, Lord
Let’s sing like this

Why did He save you?
So I could be a soul set free
Why did He save me?
So you could be His child forgiven
Tell me why did He save you?
So we could show His grace and mercy
Oh tell me why, why would He save someone like me?
To take His glory to the nations
(That’s right.)

We’re set apart to declare His glorious praise
Chosen to radiate His glory and His grace
Once without hope
His mercy we've received
So let's show the world what
It means to be redeemed

Why did He save you?
So I could be a soul set free
Oh tell me why would He save someone like me?
So you could be His child forgiven
Oh, why, why did He save you?
So we could show His grace and mercy
Tell me why did He save me?
To take His glory to the nations

Set apart to proclaim the glorious news
That all is forgiven now
The old can be made new
Once without hope
His mercy we've received
So let's show the world what
It means to be redeemed

He saved us to show His glory
He saved us to show His love
He saved us to show His glory and His love…

Lời Việt

He saved us to show His glory - Chúa cứu chúng ta để bày tỏ sự cao trọng Ngài | Tommy Walker

Cám ơn Cha đã cứu một người như con
Con thật biết ơn Cha vô cùng
Nào chúng ta hãy cùng hát lên như thể này

Sao Chúa lại cứu bạn?
Để linh hồn tôi được rỗi
Sao Ngài lại cứu tôi?
Để bạn được tha tội và trở nên con của Ngài
Nói tôi biết nào, sao Chúa cứu các bạn?
Để chúng tôi bày tỏ ân điển và sự thương xót của Ngài
Vậy sao Chúa lại còn cứu một kẻ như tôi?
Để bạn đem vinh quang Chúa khắp mọi nơi
(Chính xác)

Chúng ta được biệt riêng ra nhằm rao ra sự cao trọng Chúa
Chúng ta được Ngài chọn lựa để đem ân điển và vinh hiển Ngài ra khắp đất
Chúng ta đã từng vô vọng
Nhưng nay chúng ta đã lãnh ân sủng Ngài
Vậy hãy cho thế gian biết
Cái phước của những người được tha tội

Sao Chúa lại cứu bạn?
Để linh hồn tôi được rỗi
Sao Ngài lại cứu tôi?
Để bạn được tha tội và trở nên con của Ngài
Nói tôi biết nào, sao Chúa cứu các bạn?
Để chúng tôi bày tỏ ân điển và sự thương xót của Ngài
Vậy sao Chúa lại còn cứu một kẻ như tôi?
Để bạn đem vinh quang Chúa khắp mọi nơi

Chúng ta đã được biệt ra để rao báo tin tức diệu kì
Là mọi người đều được tha các sự vi phạm mình
Con người cũ có thể được nên mới
Chúng ta đã từng vô vọng
Nhưng nay chúng ta đã lãnh ân sủng Ngài
Vậy hãy cho thế gian biết
Được cứu chuộc là gì

Ngài cứu chúng ta để tỏ Ngài là cao trọng
Ngài cứu chúng ta để tỏ ra tình yêu Ngài
Ngài cứu chúng ta để tỏ sự cao trọng cùng tình yêu lớn lao của Ngài

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.